Ementor skiller ut virksomhet

Ementor forsøker å øke lønnsomheten i Danmark. I dag melder selskapet at det outsourcer 53 ansatte i Danmark til Topnordic fra og med 1. juni 2004. Software forretningen er ikke omfattet av overdragelsen.

Ementors strategiendring fra april 2003 gjennomføres nå fullt ut i Danmark gjennom å avhende ulønnsom hardware virksomhet, og dermed bringe Ementor Danmark på linje med sine søsterselskaper i Norge, Sverige og Finland.

I tillegg til å overta ansatte fra Ementor betaler Topnordic et symbolsk vederlag for kundeporteføljen. Ementor vil kunne motta ytterligere vederlag gjennom provisjon ved oppnådde omsetningsmål på den overførte kundeporteføljen frem til 31. mai 2007.

Som presentert den 20. april sammen med første kvartals resultat 2004, har Ementors produktmarginer i Danmark gjennom lengre tid vært vesentlig lavere enn i de øvrige land og dermed medført at den avhendede virksomheten har vært ulønnsom.

- Utskilling av deler av virksomheten i Danmark bygger videre vår strategi om fokus på løsningsrelaterte leveranser. Frasalget har blant annet som formål å ytterligere styrke Ementor's posisjon som verdiskapende samarbeidspartner", sier konsernsjef Arne A. Jensen i Ementor.

Til toppen