Ementor trenger ny toppsjef fort

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff mener Ementor må finne en ny toppsjef fort.

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff mener Ementor må finne en ny toppsjef fort.

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff mener det er uheldig at Ementor ikke presiserer tydeligere hvor raskt lederbytte i selskapet skal skje.

Etter dagens overraskede svake resultater offentliggjør bare selskapet at "Arne A. Jensen har meddelt styret at han ønsker å fratre sin stilling i løpet av 2005".

- Jeg tror ikke dette er så lurt i forhold til aksjemarkedet og organisasjonen, styret bør snartest få utpekt en kommende toppsjef. Et vakuum er ikke heldig, mener Hoff.

Han synes det er trist at Ementor, et av de største IT-selskapene i den norske bransjen legger frem ny, svake tall.

- Det er jo trist at man ikke får dette til å gå rundt. Arne A. Jensen er en hyggelig person og han overtok en vanskelig jobb. Det er trist for han som person at det nå har gått tre år uten at man klarer å få stabilisert selskapet og stoppet tapene, sier Hoff til digi.no.

Jensens avgang bidrar også i debatten om en problemstilling som preger IT-bransjen. Jensen var den eneste toppsjefen som har gått rett til en toppstilling i bransjen uten bransje-erfaring.

- I store deler av næringslivet er det en filosofi om at er du en leder, kan du lede alt. Dette har jeg selv vært tilhenger av, men det kan vise seg å være vanskelig i IKT-bransjen, medgir Hoff.

digi.no og vår søsterpublikasjon iMarkedet har kontaktet Ementors norske sjef Steinar Sønsteby og konserndirektør Ole Morten Settevik, men ingen vil kommentere om de er kandidater til lederstillingen.

Jensen har bant seg til en treårs-kontrakt da han begynte i det som het Ementor 1. januar 2004. Jensen er derfor etter alt å dømme juridisk fristilt til å gå 31. desember.

Til toppen