Ementor ut med nytt resultatvarsel

IT-giganten Ementor rydder opp etter Arne A. Jensen og rykker ut med nok et resultatvarsel.

IT-giganten Ementor rydder opp etter Arne A. Jensen og rykker ut med nok et resultatvarsel.

Ementor slutter ikke å skuffe markedet. IT-giganten har gjennom de siste årene en rekke ganger rykket ut med overraskende underskudd og restruktureringskostander.

Arne A. Jensen ble ansatt for å rydde opp etter at Tom Adolfsen forsvant, men nå må Ementor rydde opp etter Jensen. Selskapet velger å gjøre dette før den ny toppsjefen Jo Lunder er på plass.

"Resultatet i 4. kvartal vil være svakere enn forventet og driftsresultatet (EBITA) i 4. kvartal forventes å bli ca -20 millioner kroner før restruktureringsavsetning.

Avviket skyldes i hovedsak resultatsvikt i Danmark, der lavere driftsinntekter og reduserte marginer innenfor konsulenttjenester er hovedårsaken til resultatsvikten.

En redegjørelse fra administrasjonen og styret om situasjonen i Danmark, vil bli gitt på presentasjonen av resultatet for 4. kvartal.

I forbindelse med rapportering av 4. kvartal vil det bli bokført en restruktureringsavsetning på 65 millioner kroner. Derav utgjør 45 millioner kroner avsetning knyttet til virksomheten i Danmark. Denne avsetningen ble varslet ved rapportering av 3. kvartal 2004.

20 millioner kroner er relatert til kostnader for skifte av konsernsjef i Ementor ASA og administrerende direktør i Ementor Norge AS, samt nedbemanning av konsernstaber (som meldt i børsmelding 12. januar).

Kontantstrømmen i 4 kvartal var positiv. Kontantbeholdning ved utgangen av 4. kvartal var 558 millioner kroner.

Det endelige resultatet for 4. kvartal vil bli presentert 1. februar 2005.

Til toppen