Ementor vil spleise sammen aksjene

Ementor ønsker å oppnå en høyere kurs per aksje ved å slå sammen ti aksjer til en.

Ementor ønsker å oppnå en høyere kurs per aksje ved å slå sammen ti aksjer til en.

I innkallingen til børsnoterte Ementors ordinære generalforsamling, foreslår styret at selskapets aksjer skal spleises slik at 10 aksjer slås sammen til en. Dersom generalforsamlingen godkjenner det vil det gjelde fra 1. juni.

I selskapets glanstid hadde aksjekursen solid fremgang og gjennomførte da en aksjesplitt.

Selskaper som gjør det godt på børsen får etterhvert en veldig høy pris per enkeltstående aksje. Da velger mange å splitte aksjen i flere slik at prisen på hver enkelt aksje blir lavere.

Markedet tolker ofte slike splitter positivt, fordi mange mener at det er et tegn fra selskapets ledelse om at de venter videre kraftig fremgang. Alle selskaper gjør imidlertid ikke det. Google er et ekempel på en aksje som ikke splittes selv om hver enkelt aksje har nådd en høy pris.

En veldig lav pris per aksje tolkes ofte negativt av markedet og kan noen steder få konsekvenser for børsnoteringen. For eksempel vil aksjer på Nasdaq-børsen som har en kurs lavere enn en dollar per aksje regnes som en "junk bond", eller lettere oversatt til skrapaksje eller annenklassesobligasjon på norsk. Selskapene som faller under denne kursen får en advarsel og vil bli tatt av børsen hvis den ikke kommer over en dollar innen en viss periode.

Ementor-styret begrunner forslaget med at de tror det vil gjøre aksjekursen mindre volatil slik at flere langsiktige investorer vil investere i selskapet.

For selskapets verdi spiller det ingen rolle om det er mange aksjer til en lav pris eller få aksjer til en høy pris, så lenge totalsummen er lik.

Til toppen