Ementor vinner drifts-leveranse til Posten

Posten setter bort IT-drift og utvikling av sine nye websider posten.no til Ementor.

Posten setter bort IT-drift og utvikling av sine nye websider posten.no til Ementor.

Avtalen gjelder en ende til ende leveranse der Ementor skal utvikle, drifte og vedlikeholde Posten Norges nye websider, posten.no. Avtalen går over tre år, og har en samlet

verdi på 14 millioner kroner.

Posten Norge har tidligere brukt ErgoGroup til drift av sine systemer, men i november utlyste Posten anbud på ny portalløsning for posten.no. Den nye portalen vil ha hovedfokus på salg, tjenester og nyttig informasjon fra Posten.

Ementor tar et helhetlig ansvar for utvikling og drift av løsningen. Alle Ementors fokusområder vil inngå i leveransen, fra rådgivning, utvikling, design og implementering, til maskinvare, programvareutvikling, drift og brukerstøtte.

Posten skal integrere forretningsapplikasjoner med grensesnitt mot Postens kunder, partnere og interne systemer. Den baseres på Microsoft-teknologi med .Net plattform og WEB-services for kommunikasjon.

Til toppen