Ementor vinner rammeavtale med Helse Øst

Ementor ervalgt som en av tre leverandører på Helse Østs rammeavtale for innkjøp av IKT ustyr og tjenester.

Ementor ervalgt som en av tre leverandører på Helse Østs rammeavtale for innkjøp av IKT ustyr og tjenester.

Rammeavtalen har en årlig estimert verdi på opptil 180 millioner kroner og løper over to år, med mulig forlengelse med ytterligere toår. Avtalen har forbehold med 14 dagers klagefrist.

Rammeavtalen omfatter PC, skrivere, servere, lagring, kommunikasjon, nettverk, IT-sikkerhet, videokonferanse, konsulentbistand, tekniske tjenester og serviceavtaler til disse områdene.

Helse Øst består av; Ullevål Universitetssykehus HF, Sykehuset innlandet HF, Akershus Universitetssykehus HF, Aker Universitetssykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Østfold, Sunnaas sykehus HF, Nye Ahus, Sykehusapotekene og diverse offentlige og private klinikker.

Til toppen