Ementor vinner SAP kontrakt

Ementor har vunnet en kontrakt om levering av SAP løsning til Bladcentralen.

Ementor har vunnet en kontrakt om levering av SAP løsning til Bladcentralen.

Avtalen har en verdi av fire millioner kroner, der Ementor har opsjon på ytterligere leveranser. Avtalen omfatter programvare, konsulenttjenester og integrasjon til eksisterende systemer.

Avtalen inkluderer oppsett av økonomisystem og inngående/utgående logistikk. Bladcentralen distribuerer og markedsfører lesestoff til et stort antall forhandlere i Norge.

Til toppen