Ementor vraker HP til fordel for IBM

Ementor giftet seg tungt med HP, men nå bytter Norges-sjef Ole Morten Settevik til IBM-utstyr.

Ementor giftet seg tungt med HP, men nå bytter Norges-sjef Ole Morten Settevik til IBM-utstyr.

Finansavisen skriver i dag om en ny PC leveranseavtale mellom IBM og Ementor som skal gjelde for to år og ha en verdi av opptil 24 millioner kroner.

Valget av IBM er nokså oppsiktvekkende tatt i betraktning at Ementor bare for ett år siden inngikk en PC-kontrakt med HP verdt 11 millioner kroner.

Ifølge Finansavisen skal den nordiske IT-direktøren Magne Solberg da ha uttalt at Ementor har valgt å standardisere på HP og at dersom HP skjøtter jobben sin, er det stor sannsynlighet for at de også vil bli vår framtidig leverandør.

En brukerundersøkelse internt blant 25 ansatte skal ha indikert at 90 prosent ønsket IBM som skal ha vært utslagsgivende for valget av IBM.

Ifølge administrende direktør Ole Morten Settevik skal leverandørskiftet ikke ha være begrunnet i noe misnøye med HP.

Etter det digi.no kjenner til skal det likevel ha vært murring i forhold til fordeling av salgsinntekter og eierskap til kunder mellom HP og Ementor.

I februar 2003 ble HP utpekt som Ementors største og viktigste samarbeidspartner.

Konsernet hadde ved starten av 2002 over 250 leverandører, og et forbedringsprogram skulle redusere dette antallet til mellom tre til fire hovedsamarbeidspartnere. HP fikk en sentral rolle i Ementors partnerstrategi.

Til toppen