Ementors oppkjøp skaper ERP-jungel

Ementor brukte over 100 millioner kroner på SAP, men Topnordic og Atea-oppkjøp gir Jo Lunder en ny ERP-jungel.

Ementors oppkjøp skaper ERP-jungel

Ementor brukte over 100 millioner kroner på SAP, men Topnordic og Atea-oppkjøp gir Jo Lunder en ny ERP-jungel.

Ementor slet i mange år med stadige kutt og nedbemmaninger. Et av tiltakene for å rydde opp i selskapet var innføringen av et nytt og stort SAP-system som skulle gi kontroll på alle interne prosesser.

Prislappen ble veldig høy. Prosjektet startet i 2003 og så sent som i november meldte toppsjef Jo Lunder om nye, uventede kostnader med systemet. Trolig kom totalregningen opp i over 100 millioner kroner. (Se tidligere sak i boks til høyre)

I det Ementor er ferdig med innføring, snus situasjonen helt på rundt med fusjonen først med deres danske konkurrent Topnordic og så Atea, distribusjonsselskapet til WM-data. Selskapet får dermed 3200 ansatte spredd på 48 kontorer i hele Norden.

Resultatet er en veritabel jungel av ERP-systemer som ikke snakker med hverandre. I den originale danske delen av Topnordic bruker man Microsoft Navision, mens det danske Ementor-kontoret som fusjoneres inn bruker altså SAP. Hva Atea-bruker, vet ikke informasjonssjef Karine Mathiesen.

Det er i Sverige integrasjonsutfordringene blir størst. I Sverige er Ementors virksomhet et resultat av en fusjon mellom hele fire selskaper - med minst tre systemer.

I tillegg til de vanlige økonomi og personal-tingene et ERP-system skal styre, har Ementors forskjellige kontorer behov for kontraktsadministrasjon og en avansert nettbutikk.

- Vi vurderer forskjellige muligheter, blant annet et felles ERP-system, men det kan godt være at vi lar hvert land gjøre som de vil, forteller Mathiesen til digi.no.

Men selv dette vil det medføre en viss omlegging når de ansatte i hvert land skal samles om et system.

- Vi er opptatt av lavest mulig IT-kostnader og det er hvert enkelt land som bestemmer hva som er best for dem, forteller Mathiesen.

På spørsmål fra digi.no om ikke konsernledelsen trenger et integrert, felles system for å styre selskapet, forteller hun at Ementor har laget et enkelt system for rapportere nøkkeltall inn til toppsjef Jo Lunder og resten av konsernledelsen.

Selv om det ikke er tatt noen total-beslutning enda, er en overgang bestemt. Ementor Norge kaster den SAP-baserte nettbutikken de ble ferdig med i november i fjor.

De norske kundene skal flyttes over til Topnordics nettbutikk for å handle utstyr og programvare der. Den danske nettbutikken er mer omfattende enn den norske.

Les hele artikkelen på digi.no, en søsterpublikasjon av NA24.

Til toppen