Emisjonen i Ericsson gir langvarig tele-tørke

- Gigantemisjonen på 30 milliarder svenske kroner som Ericsson-sjef Kurt Hellström (bildet) varslet gjennomført i går, vil ligge som en klam hånd over TMT-sektoren i Norden de neste fem månedene.

- Gigantemisjonen på 30 milliarder svenske kroner som Ericsson-sjef Kurt Hellström (bildet) varslet gjennomført i går, vil ligge som en klam hånd over TMT-sektoren i Norden de neste fem månedene.

Det er investeringsdirektør Ragnhild Wiborg i Odin-fondene som sier dette til Finansavisen tirsdag.

Ericssons elendige førstekvartalsresultat fører til at selskapet må gjennomføre den største emisjonen i Sveriges historie, og samtidig en av de største i europeisk målestokk. Det betyr at mye likviditet vil forsvinne ut av markedet, konstaterer Wiborg, som tror konsekvensen blir at investorene vil vegre seg mot å plassere pengene i nordiske tele-, medie- og teknologiselskap før Ericsson-emisjonen er på plass og usikkerheten er fjernet.


Odin-direktøren konkluderer med at Ericsson-emisjonen er et signal om at hele industrien er i krise, og årsakene til det er flere, mener hun:

- Vi fikk en kraftig vekst i IT-investeirngene rundt årtusenskiftet på grunn av store investeringer i forbindelse med Y2K, Internett-boomen, innføringen av euro og mobiltelefonboomen. Dette ga stor overkapasitet som telekombransjen fremdeles sliter med. De nye løsningene innenfor mobilt Internett ligger dessuten lenger frem i tiden enn det markedet først trodde, noe som har ført til utsatte investeringer og dermed forsterket nedturen for telekomselskapene, sier Wiborg til Finansavisen.

Til toppen