EMTS utvider mobilservicetjenesten i Norge

Den østerriske mobiltelefonserviceleverandøren EMTS Technology AG, styrker sin posisjon i Norge. Selskapet kjøper Mobilfagmannen AS for omkring 17 mill kroner.

Den østerriske mobiltelefonserviceleverandøren EMTS Technology AG, styrker sin posisjon i Norge. Selskapet kjøper Mobilfagmannen AS for omkring 17 mill kroner.

Dette oppkjøpet vil styrke selskapets posisjon i det norske markedet med 70%. EMTS eier fra før bl.a Mici Elektronikk og Teleservice Oslo.

Mobilfagmannen AS med hovedsete i Oslo driver med service av mobiltelefoner og kommunikasjonsutstyr, og har blant annet servicekontrakt med Nokia og Ericsson. Selskapet har omkring 3.000 ordre i måneden. Mobilfagmannen AS hadde i 1999 en omsetning på 1.027 mill euros (8,2 mill) og har pr 1.H.00 oppnådd en omsetning på 699,000 euros (5,6 mill NOK). Selskapet forventer at omsetning i år vil komme opp i 1.6 million euros (12,8 mill NOK) Mobilfagmannen kan vise til en god resultatutvikling og har en driftsmargin på ca 14%, som er på linje med EMTS Gruppen.

Mobilfagmannen vil bli konsolidert inn i EMTS gruppen fra 01.01.01, skriver selskapet i melding. Kjøpsprisen blir oppgitt til å være 1,3 av forventet omsetning i 2000, tilsvarende 16,7 mill NOK.

EMTS som er børsnotert, er representert i flere europiske land og hadde en omsetning på 31,2 mill euros (250 mill) i 1.H.00 og et netto resultat på 2,6 mill euros (20,8 mill).

Til toppen