En av åtte vil handle julegavene på nett i år

Norsk Gallup har sjekket hvordan nordmenn skal handle sine julegaver i år. 12 prosent sier de vil bruke nettet i forbindelse med sine innkjøp denne jula.

Norsk Gallup har sjekket hvordan nordmenn skal handle sine julegaver i år. 12 prosent sier de vil bruke nettet i forbindelse med sine innkjøp denne jula.

I en undersøkelse Norsk Gallup Institutt har gjennomført for IBM Norge AS fremkommer det at én av åtte nordmenn i år vil benytte Internett i forbindelse med julehandelen.

Stadig flere nordmenn synes denne måten å forberede jula på er både tidsbesparende, mer behagelig, rimeligere og gjør det enklere å holde julebudsjettet på.
I fjor brukte bare to av hundre Internett når de skulle handle gaver til jul. I år vil nesten 12 prosent gjør det samme, og neste år er det ventet at den samme andel stiger til over 20 prosent, konkluderer Norsk Gallup i undersøkelsen.


Undersøkelsen viser at over halvparten av de som bruker nettet til leting også vil gjøre sine kjøp på nettet dersom de finner noe de liker. Dette har, mener IBM, en klar sammenheng med at tilliten til Internett har økt, og at en overveiende andel av surferne nå mener at sikkerheten rundt betaling er god nok.

- Utfordringen ligger i å skape butikker på nettet som har bredde i vareutvalget, lett forståelige handelsløsninger og effektiv distribusjon, sier administrerende direktør Endre Rangnes i IBM.

Og ikke uventet er det fremdeles menn som leder an på Internett. For fremdeles er det nesten dobbelt så vanlig blant menn å handle på Internett enn hva det er blant kvinner.

I snitt vil du og jeg handle presanger for 6.000 kroner i år - inklusive det vi handler for på Internett. Og neste år blir antakeligvis en enda større andel av disse pengene lagt igjen på nettet. De aller mest kjøpte varene på Internett er musikk og filmer (40 prosent), elektroniske spill (33 prosent), bøker (30 prosent), klær (14 prosent) og husholdningsapparater (11 prosent). Her er det også en relativ spredning i hva de forskjellige aldersgrupper kjøper. De unge er store på musikk og film, mens de eldre er store på bøker og elektroniske spill/underholdning.

Et annet fenomen som undersøkelsen avdekker er internetthandlerne stort sett finnes i alle aldersgrupper helt opp til 44 år. Tidligere har man ment at det stort sett er de unge som har benyttet nettet for å gjøre innkjøp, men dette viser seg å ikke lenger være helt korrekt. Også den gamle myten om at det er de høyt utdannede med god inntekt som har brukt Internett mest, blir delvis motbevist av svarene i undersøkelsen. For denne undersøkelsen viser at det er faktisk flere med familieinntekt under 200.000 kroner som handler på nettet enn de med inntekt over 500.000 kroner. Dette er en sterk endring fra i fjor da det nesten utelukkende var personer med høy inntekt som brukte nettet for å handle julegaver.

Til toppen