En av fem sletter ikke data

Norske IT-bedrifter har et mindre bevisst forhold til sine sensitive data enn andre norske bedrifter og organisasjoner, det viser en undersøkelse betalt av dataredningsselskapet Ibas. Selskapet selger også utstyr og programvare for sletting.

Bare litt over halvparten av medlemsbedriftene i IKT Norge har sikker sletting som en del av bedriftens datasikkerhetspolicy. En femtedel av IT-bedriftene sletter ikke data ved utskiftning av utstyr.

Det kommer frem i en undersøkelse TNS Gallup har foretatt for IT-sikkerhetsselskapet Ibas og IKT-Norge. De har i løpet av april intervjuet 96 ledere blant IKT Norges medlemsbedrifter.

Mens 57 prosent av IT-bedriftene har datasletting som en del av sin sikkerhetspolicy, viste en undersøkelse foretatt av TNS Gallup i fjor at 69 prosent av norske private og offentlige bedrifter og organisasjoner med over 100 ansatte hadde sikker datasletting som en del av sitt datasikkerhetsopplegg.

- Vi er overasket over at norske IT-bedrifter i mindre grad enn andre bedrifter og organisasjoner tar behovet for sikker datasletting på alvor. Å sikre seg mot at forretningskritiske data kommer på avveie bør enhver bedrift ta alvorlig, sier Direktør salg & marked i datasikkerhetsselskapet Ibas, Jan Holm.

- Forklaringen kan være at flertallet av norske IT-bedrifter er med i retursystemet til Elektronikkretur. Der blir dette tatt hånd om sentralt. Uansett bør data slettes forsvarlig før de går ut av huset, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Undersøkelsen viser også at en femtedel av norske IT-bedrifter ikke sletter data ved utskiftning av datautstyr. Virus blir regnet som den største sikkerhetstrusselen etterfulgt av datakræsj og egne ansatte. Data på avveie blir regnet som den fjerde største sikkerhetstrusselen av IT-bedriftenes ledere.

Kunnskapsnivået om hvordan data slettes sikkert er alarmerende lavt, i følge TNS Gallups undersøkelse. 44 prosent av respondentene tror at konvensjonell formatering sletter harddisken, blant vanlige norske bedrifter lå troen på sletting ved formatering i fjor på 36 prosent. Tre av fem i IT-bedriftene mener fysisk destruering sletter data, mens henholdsvis

12 og 23 prosent tror tømming av papirkurven og gratis programvare sletter data. Her er IT-bedriftenes kunnskapsnivå omtrent likt med bedriftene som var med i undersøkelsen i fjor.

Til toppen