KARRIERE

En av fire får laptop gjennom jobben

Men færre enn én av 20 får smartmobil, viser undersøkelse fra Xtra personell og InFact.

10. okt. 2011 - 13:40

Xtra personell og InFact gikk i mai i år sammen om en undersøkelse om fjernarbeid i Norge. Respondentene er et representativt utvalg på 1 010 nordmenn over 18 år i jobb.

Undersøkelsen viser at bærbar pc er den meste utbredte utstyrstype når arbeidsgivere vil legge til rette for fjernarbeid. Overraskende få utstyrer sine ansatte med smarte mobiltelefoner.

Tilrettelegging for fjernarbeid
44 prosent av respondentene sier at arbeidsgiver har tilrettelagt for at de skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver fra andre steder enn sitt kontor. Andelen er størst i aldersgruppen 40 til 59 år – 48 prosent – og minst i aldersgruppen 18 til 24 år – 30 prosent. Flere menn enn kvinner har mulighet til fjernarbeid, 48 prosent mot 41 prosent.

Geografisk sett er andelen med tilrettelagt fjernarbeid størst i Oslo og det øvrige østlandsområdet – 56 prosent og 50 prosent – mens den er 44 prosent i Sør-Norge og Midt-Norge. På Vestlandet er andelen 38 prosent, i Nord-Norge 26 prosent. Tilrettelegging for fjernarbeid er med andre ord typisk for områder med høy befolkningstetthet, mens det forekommer lite i mer grisgrendte strøk.

Andelen med tilrettelegging for fjernarbeid øker med husstandens inntekt. I husstander med over 750 000 kroner i årsinntekt er andelen 55 prosent. Under 250 000 er andelen 26 prosent.

I privat sektor er andelen 52 prosent, i offentlig virksomhet er den 36 prosent.

Per bransje er andelen suverent størst innen teknologi og konsulentvirksomhet, der den er 78 prosent. Innen finans er andelen 59 prosent. Innen handel og butikk er den 37 prosent.

Utstyr for fjernarbeid
Av de som har fått tilrettelagt for fjernarbeid, har de aller fleste, 64 prosent, fått bærbar pc og/eller smart mobiltelefon fra arbeidsgiver.

Her er det en betydelig skjevhet, etter kjønn. 41 prosent av kvinnene – blant dem som har fått tilrettelagt for fjernarbeid – oppgir å ha fått verken bærbar pc eller smart mobiltelefon. Den tilsvarende andelen blant menn er 26 prosent. Det tyder på at fjernarbeid for kvinner ofte er ensbetydende med hjemmekontor med stasjonær pc.

Bærbar pc er tydeligvis det typiske utstyret for tilrettelegging av fjernarbeid: Av dem som har fått tilrettelagt for fjernarbeid har 62 prosent fått bærbar pc, mens bare 10 prosent har fått smart mobiltelefon (begge tallene omfatter de 6 prosent som har fått begge deler).

I forhold til alle ansatte, betyr dette at 28 prosent får bærbar pc fra jobben, mens så vidt over 4 prosent får smart mobiltelefon.

Overraskende få som får smart mobiltelefon gjennom jobben, mener Kristian Fæste i Xtra Personell.
Overraskende få som får smart mobiltelefon gjennom jobben, mener Kristian Fæste i Xtra Personell.

Administrerende direktør i Xtra personell, Kristian Fæste, mener andelen som får smart mobiltelefon i forbindelse med tilrettelegging for fjernarbeid, er overraskende lavt.

– Tallet er overraskende lavt med tanke på hvor mange arbeidsgivere som anser muligheten for fjernjobbing som et gode, og som et attraktivt tilbud til sine ansatte. Jeg er overbevist om at dette tallet vil øke i løpet av få år.

Fæste tror jobbspesifikke «app-er» vil bidra til å øke bruken av smarte mobiltelefoner i arbeidslivet.

– Foreløpig bruker nok de fleste ansatte smarttelefonen mest til å sjekke e-post i jobbsammenheng, men jeg tror det om kort tid vil komme flere app-er som kan brukes som arbeidsverktøy - som for eksempel til kundekontakt, eller til intern kommunikasjon.

Fjernarbeid betyr mer jobbing
Blant spørsmålene i undersøkelsen var: «Bidrar muligheten til fjernjobbing til at du jobber mer eller mindre enn før?»

43 prosent svarer nei, 17 prosent svarer «vet ikke». 33 prosent svarer at muligheten til fjernarbeid gjør at de jobber mer enn før.

Her er det liten forskjell mellom kjønnene, men stor forskjell mellom alders- og inntektsgrupper.

Jo yngre man er, desto mer tilbøyelig er man til å arbeide mer når man får tilrettelagt for fjernarbeid. Andelen er 41 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år, 36 prosent i aldersgruppen 25 til 39 år, 31 prosent i aldersgruppen 40 til 59 år, og 22 prosent for dem over 60.

Tilrettelegging for fjernarbeid utløser mest mer arbeid hos de med henholdsvis lavest og høyest inntekt – 43 prosent i gruppen inntil 250 000 kroner i årsinntekt og 40 prosent i gruppen over 750 000 – mens de med midlere inntekter lar seg i mindre grad bevege til å jobbe mer. I gruppen 250 000 til 500 000 er andelen 25 prosent, i gruppen 500 000 til 750 000 er den 29 prosent.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.