Én av fire kan ha oppgradert til Windows 10

Men blant digi.no-leserne har veksten nesten stagnert.

Én av fire kan ha oppgradert til Windows 10
Det er tilsynelatende mange i Norge som har fulgt oppfordringene fra Microsoft om å oppgradere pc-en til Windows 10. Bilde: Microsoft

Microsoft meldte nylig at antallet enheter med Windows 10 har passert 200 millioner. Veksten skal til nå ha vært nesten 140 prosent høyere enn for Windows 7, og nesten 400 prosent høyere enn for Windows 8, i månedene etter at disse eldre Windows-versjonene ble lansert.

Men fordi Windows 10 tilbys som en gratis oppgradering til de fleste Windows-brukere, ville alt annet vært en overraskelse. Microsoft har i så stor grad oppmuntret brukerne til oppgradere at påminnelsene nå ofte omtales som «nagware». Takker man først ja til tilbudet, er selve oppgraderingsprosessen vanligvis temmelig uproblematisk å gjennomføre.

Dersom resultatet ikke blir bra – og det skjer – skal det også være enkelt å rulle tilbake igjen. I alle fall dersom man ikke oppgraderer systemet på nytt til novemberutgaven av Windows 10 (Threshold 2), for da brenner man den broen for godt.

Uansett bør forholdene ligge til rette for at de fleste, i alle fall forbrukere og mange ansatte i mindre bedrifter, har fått tid nok til å oppgradere.

Windows 10 i Norge

Microsoft har ikke gått ut med offisielle oppgraderingstall for Norge, men ifølge desembertallene til TNS Gallup, bruker omtrent hver fjerde Windows-bruker nå Windows 10.

Nærmere 8 prosent av alle besøk på de norske nettstedene som TNS Gallup måler trafikken, er gjort med en Windows 10-maskin. De eldre Windows-utgavene står til sammen for omtrent 24 prosent. I tillegg kommer Windows Phone med omtrent 0,6 prosent av besøkene.

Ifølge TNS-tallene er Windows 7 fortsatt dobbelt så mye brukt som Windows 10, mens Windows 8.x har blitt passert av Windows 10 med god margin.

Operativsystemandeler i Norge i desember 2015.
Operativsystemandeler i Norge i desember 2015. Bilde: TNS Gallup
 

Det klart mest brukte operativsystemet med norske nettsteder er iOS, med 40,9 prosent. Android ble i desember benyttet under 18,6 prosent av besøkene, OS X av 7,6 prosent, mens Linux-andelen var på bare 0,3 prosent.

Selv om TNS-tallene nok er det mest omfattende som finnes, så forteller de egentlig bare hvilke operativsystemer brukerne benytter mest, ikke hvilke operativsystemer de har tilgang til. Hver nettlesersesjon eller -økt telles for seg.

Digi.no-leserne

Dette gjelder også for Google Analytics, hvor vi har hentet tall for hvilke operativsystemer digi.no-leserne bruker når de besøker oss. Men som alltid er plattformfordelingen litt annerledes hos oss enn hos mer forbrukerrettede nettsteder.

Mer enn halvpartene av digi.no-leserne leser oss med en desktop-utgave av Windows. I forrige uke var andelen på 55,5 prosent, 2,1 prosentpoeng høyere enn i den første hele uken i desember.

Andelen som leser digi.no med iOS faller i perioden fra 18,0 til 17,4 prosent. Android-andelen faller på sin side fra 12,8 til 11,4 prosent.

Operativsystemandeler på digi.no i begynnelsen av januar 2016.
Operativsystemandeler på digi.no i begynnelsen av januar 2016. Bilde: digi.no

OS X ligger stabil på 11,3 prosent, mens Linux-andelen er stabil og ganske nøyaktig ti ganger høyere hos oss enn i TNS-tallene. Windows Phone-andelen har sunket fra 1,1 til 0,9 prosent.

Ser vi nærmere på de ulike Windows-utgavene for pc-er og hybrider, registrerer vi at nøyaktig hver fjerde Windows-bruker som besøkte digi.no i forrige uke, bruker Windows 10. Dette er dog en økning på bare to prosentpoeng på en måned. Mange leser digi.no i arbeidstiden, og svært mange bedrifter har ennå ikke satt i gang med den eventuelle Windows 10-utrullingen.

Samtidig ser vi at store deler av Windows 10-veksten skyldes en nedgang i bruken av Windows 7, fra 47,0 til 45,4 prosent. Andelen som har benyttet Windows 8.x har bare sunket fra 13,9 til 13,6 prosent.

Nettlesere

Stort sett alle som bruker iOS-enheter bruker nettleseren Safari. OS X-brukerne i gjennomsnitt setter større pris på andre nettlesere. Men samlet bidrar dette til at Safari er den mest brukte nettleseren i TNS-tallene, med 35,4 prosent. Her på digi.no er det derimot Chrome som dominerer. I forrige uke var andelen på 45,4 prosent, mens Safari på andre plass måtte nøye seg med 21,1 prosent. Hos TNS hadde Chrome en andel på 28,9 prosent i desember.

Den tidligere så dominerende Internet Explorer benyttes nå bare av 11,8 prosent av de besøkende på norske nettsteder. Hos digi.no er andelen noe høyere, 12,5 prosent. Mellom 80 og 90 prosent av dem som benytter IE, benytter IE11. Denne andelen bør øke ytterligere siden Microsoft i akkurat i dag kommer med de aller siste sikkerhetsoppdateringene til IE10 og eldre.

Innen en måned bør alle som ikke har helt spesielle behov, finne en annen nettleser å benytte enn de eldre IE-utgavene. For på det tidspunktet vil det finnes kjente sårbarheter som aldri kommer til å bli fjernet fra disse nettleserne.

Nettleserandeler i Norge i desember 2015.
Nettleserandeler i Norge i desember 2015. Bilde: TNS Gallup
 

De små

Rundt 20 prosent av Windows 10-brukerne har brukt den nye Edge-nettleseren da de besøkte digi.no i forrige uke. Samlet sett er Edge-andelen på 4,6 prosent på digi.no, mens det er på bare 1,7 prosent hos TNS Gallup.

En annen kjempe som sliter litt, er Firefox. Riktignok benyttes den av 10,9 prosent av digi.no-leserne, men andelen er nå nede på 5,5 prosent hos TNS. Mozilla har i liten grad lykkes å få fotfeste på mobile enheter.

Også Opera har tradisjonelt hatt sine tilhengere hos digi.no. Andelen er nå på 3,2 prosent – inkludert noen få treff fra Opera Mini. Hos TNS Gallup er ikke Opera nevnt overhodet.

Apper

TNS Gallup tilbyr også et par tall som forteller at ganske mange besøk på nettsteder skjer ved hjelp av apper. Nesten 9,7 prosent av besøkene på norske nettsteder skjedde via Facebook-appen. 5,0 prosent av besøkene ble gjort via andre mobilapper med innebygd nettlesermodul (WebView).