En av fire rapporterer moms over nettet

Etterspørselen etter offentlig tjenester på Internett er stor, det viser Altinn-systemet.

Etterspørselen etter offentlig tjenester på Internett er stor, det viser Altinn-systemet.

Mens det bare var noe over 8.000 brukere som leverte momsoppgaven over den gamle elektroniske løsningen i februar, kom det i april nesten 50.000 oppgaver over Altinn. Det vil si at nesten hver fjerde momspliktig rapporterte opgpaven over nettet.

Altinn er en felles elektronisk innrapporteringskanal fra næringslivet til Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Allerede nå omfatter løsningen over 80 skjemaer, og flere vil komme etter hvert. Målet er et felles nettsted for enkel, rask og sikker innlevering av opplysninger til det offentlige.

Det knytter seg nå store forventninger til andelen fra selvstendige næringsdrivende som har frist 31. mai.

- Skatteteaten har som mål å få inn 40 prosent av skjemaene elektronisk, forteller underdirektør Kari Bjørke i Næringsdepartementet til digi.no.

Dette er en ambisiøs målsetting tatt i betraktning at Norge bare hadde vel 15 prosent andel over Altinn i fjor.

Norge har på bare tre år falt fra fjerde plass i e-modenhet internasjonalt til 16.plass i 2002. I fjor klatret vi opp til 15. plass, ett hakk bedre enn året før.

Likevel ligger vi på jumboplass, og langt bak våre naboer i Danmark, Finland og Sverige som havnet på henholdsvis femte, sjette og syvende plass.

Det forventes også økt trafikk i august da alle regnskapsplikte skal sende inn sine regnskap til Brønnøysund.

Driften av Altinn overtas i dag av Brønnøysundregistrene.

- Jeg er glad for at vi nå har løsningen permanent på plass, og i full drift. Altinn skal bli et viktig bidrag for å lette innrapporteringsbyrden for næringslivet, noe som er et sentralt mål i Regjeringens «Et enklere Norge» -plan, lover nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen i en pressemelding sendt ut i dag.

Han synes det er spesielt positivt at over en fjerdedel av moms-oppgavene for 1. termin 2004 i april ble levert via Altinn og håper nå at øvrige næringslivet følger etter.

Altinn er utviklet i samarbeid mellom flere etater og er i så måte et godt eksempel på at samarbeid på tvers av etater gir gode og brukervennlige løsninger for både etatene og næringslivet.

- En viktig oppgave for den permanente organisasjonen blir nå å videreutvikle løsningen med flere tjenester,skjemaer og etater, framholder Gabrielsen.

Til toppen