En av tre vil bruke nettleger

I en undersøkelse utført av nettjenesten Doktor Online svarer 35 prosent av de spurte at de ønsker å spørre leger direkte- over nettet. Nå mener nettjenesten at netthelsetjenesten må bli ansett som et viktig supplement til ordinære helsetjenesten.

I en undersøkelse utført av nettjenesten Doktor Online svarer 35 prosent av de spurte at de ønsker å spørre leger direkte- over nettet. Nå mener nettjenesten at netthelsetjenesten må bli ansett som et viktig supplement til ordinære helsetjenesten.

En undersøkelse gjort av Feedback Research & Consulting, på oppdrag av netthelsetjenesten Doktor Online, viser at hele 35 prosent ønsker å bruke nettet til å stille helserelaterte spørsmål til legen.

Det er personer under 40 år som er mest ivrig til på ta i bruk nettet til å stille legen spørsmål om sin egen helse, skriver Doktor Online i en pressemelding. I denne gruppen svarer hele 50 prosent at de kan tenke seg å bruke nettet til dette.

Men bare 5 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de har brukt nettet til å stille spørsmål til en lege via en netthelsetjeneste. Her er det også de yngre som er hyppigst, en av ti (10 prosent) i aldersgruppen 15-24 år sier de har brukt slike tilbud.

Hele 33 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de har brukt nettet til å hente informasjon om helse og livsstil, skriver Doktor Online i en pressemelding.
Det er ingen tvil om at det er tidligere oppslag i media, blant annet ett innslag i TV 2, som er foranledningen til undersøkelsen fra Doktor Online. Helsetilsynet gikk ut i TV 2 og advarte folk mot å bruke nettleger, noe netthelse-bransjen kritiserte i ettertid.
Les om krangelen:
Nettleger hardt ut mot legeforeningens dobbeltmoral
Nå ber overlege i Doktor Online, Christian Anker, styresmaktene om å anse netthelsetjenestene som verdifulle supplement til den ordinære helsetjenesten.


- Konsekvensen av utviklingen er at myndighetene må ta helsetjenester på Internett på alvor, sier Christian Anker i pressemeldingen.

Til toppen