En flokk grådige sauer ?

Internettbruk følger samme mønster som grådige sauer på beite, poengterer en ny undersøkelse som igjen setter fokus på hvordan stadig økt internettbruk kan føre til kapasitetsproblemer.

Internettbruk følger samme mønster som grådige sauer på beite, poengterer en ny undersøkelse som igjen setter fokus på hvordan stadig økt internettbruk kan føre til kapasitetsproblemer.

Individer vil til enhver tid søke å maksimere sin egen fortjeneste slik sauer spiser mest mulig gress når de er på beite: Dersom det ikke er noen utenforstående makt som holder dem innen et område, vil sauene til slutt spise alt gresset slik at ressuresene ødelegges for alle. Problemet, ofte kalt "Allmenningens problem", kan også overføres til Internett hvor brukerne tenker på seg selv og trafikken går tregt på tider av døgnet da "alle" sjekker dagens nyheter.

Xerox Palo Alto har laget en rapport som poengter nettopp dette, melder Electronic Telegraph. Forsker Bernardo Hubermann sier at brukerene ikke oppmuntres til å rasjonere egen bruk av Internett fordi de kan ikke se hvordan deres bruk påvirker andre. Forskeren peker på at, på et eller annet tidspunkt, vil så mange folk legge ut og hente informasjon på Internett at informasjonskanalene vil fylles opp og trege, haltende linjer blir resultatet, om ikke det stopper helt opp.

For professor Pål Spilling ved Universitetsstudiene på Kjeller er ikke dette noen ny problemstillig.

- Det er en kjent sak at telenettet, som er skreddersydd for telefonbruk og har betaling deretter, ikke egner seg for multimediaoverføring, sier Spilling til digi. Ser man imidlertid på den historiske utviklingen, så har linjekapasiteten til nå holdt følge med internettbruken.

Den amerikanske rapporten tar til orde for at bruk av Internett må bli en betalingstjeneste. Løsningen er å ta forskjellig betaling for forskjellig hastighet på leveringen, noe som kan sammenlignes med å surfe på ISDN vs. oppringt samband. Brukerene må betale for forbindelsen på en slik måte at hver pakke med data får leveringsprioriet gennom Internett som følge av hvor mye man betaler for det.

Ifølge Spilling dreier hele problemstillingen seg nå om at den kommersielle delen av Internett må finne sin plass, og man må finne ut hvordan nettet skal drives. Dette er det politikerne som må avgjøre. Han ser for seg at det etableres et eget forskningsnett hvor tilgangen er begrenset og informasjonen kan utveksles raskt.

Det er høyst sannsynlig at Internett vil bevege seg mot å ta betaling det du bruker det til.

- Dersom det viser seg at trafikken øker samtidig som telefonbruk over nettet blir mer vanlig, vil man etterhvert også betale noe for bruk av internettdelen av nettet, som til nå har vært gratis. Enkelte tjenester man ønsker å bruke kan rutes inn i deler av nettet hvor kvaliteten er høyere og overføringene går raskere. For å få tilgang til dette må man betale mer, mens vanlig "surfing" eller informasjonssanking kan gjøres til lavere priser, tror Spilling.

- Kapasiteten er i grunn ikke for dårlig i dag, sier han,

- Trafikken finner jo uansett en vei å komme frem på, men på enkelte tider av døgnet går det tregt. Slik systemet er i dag må man utnytte kapasiteten på tider av døgnet da trafikken er lavere, avslutter Spilling.

Til toppen