En grunnleggende endring innen nettarkitektur

- Katalogbasert nettintegrasjon varsler en grunnleggende endring innen nettarkitektur, sier Novells Europa-sjef Juan Carlos Cerutti. - Det er samtidig et springbrett mot netthandel.

Novells Europa-sjef Juan Carlos Cerutti er i Norge for å feire sin første store nordiske kunde innen katalogbasert nettintegrasjon, Bravida ASA.

Den grunnleggende ideen med katalogbasert nettintegrasjon er at man benytter seg av katalogtjenester for å opprettholde en enhetlig sentral oversikt over logikken i et nettverk, det vil si hvem som har lov til å gjøre hva. Løsningen krever ikke store investeringer, men kan gi store besparelser fordi driften og bruken av nettverket blir så mye enklere. Med én pålogging får brukeren tilgang til alt hun har lov til, og driftsfolkene får ett punkt som gir full oversikt.

- Dette betyr tre store fordeler, mener Cerutti. - Det første er at du forenkler det heterogene nettet du må forholde deg til i dag. Det andre er at du får en sikker måte å utvide tilbudet av informasjon og applikasjoner fra din organisasjon. Den tredje fordelen er at du får et springbrett mot e-handel.


Cerutti mener dette utgjør en grunnleggende endring i [logisk] nettarkitektur.
- Selskaper må ikke bare håndtere interne brukere. De skal også håndtere kunder. De må definere et nytt lag for å profilere folk som gis tilgang til deres nettverk, slik at de kan innrømmes rettigheter i samsvar med deres roller. Siden du ikke kan trene millioner av brukere, må grensesnittet være enkelt. Det er dette laget for profilering og enkel tilgang som vi tilbyr gjennom våre Net Services.

Ved siden av Bravida har Cerutti to store europeiske avtaler å vise til. Den ene gjelder innkjøpsordningen til det britiske militære, som årlig håndterer innkjøp verdt 2,5 milliarder pund, fordelt på 25.000 partnere fra giganter som British Aerospace til småbedrifter. Sikkerhetshensyn tilsier stor varsomhet med hensyn til hvem som får adgang til hva, og generalene og admiralene har tydeligvis tillit til det Novell leverer.

Den andre avtalen er en skattebetalerportal for 35 millioner brukere i et europeisk land som Cerutti ikke vil identifisere nærmere.

- Brukerstyringen ble sett på som viktigere i denne kontrakten enn selve applikasjonene. Vi har undertegnet en avtale verdt flere millioner euro over tre år for brukerstyringen. Når det er klart hvem som får applikasjonsdelen, vil hele prosjektet offentliggjøres.
Til toppen