En hån mot småbedrifter

Sveaas-eide Datavarehuset og Telenor-eide Telehuset fusjonerer i en herlig forening av privat og statlig kapitalisme. Dermed har Sveaas sikret fremtiden for Datavarehuset, mens Telenors grep om data og telemarkedet øker. Er jeg alene om å synes at det er svært betenkelig at Telenor i kraft av sin monolittiske makt, kapitalposisjon og fremdrift etter 100 års monopoldrift, uhindret får kjøpe opp eller fusjonere med nøkkelteknologibedrifter? Kan ikke noen for en gangs skyld sette foten ned?

Sveaas-eide Datavarehuset og Telenor-eide Telehuset fusjonerer i en herlig forening av privat og statlig kapitalisme. Dermed har Sveaas sikret fremtiden for Datavarehuset, mens Telenors grep om data og telemarkedet øker. Er jeg alene om å synes at det er svært betenkelig at Telenor i kraft av sin monolittiske makt, kapitalposisjon og fremdrift etter 100 års monopoldrift, uhindret får kjøpe opp eller fusjonere med nøkkelteknologibedrifter? Kan ikke noen for en gangs skyld sette foten ned?

Telenor-eide Telehuset og Sveeas-eide Datavarehuset fusjonerer, skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten idag.

Hurra! Enda et Telenorselskap.

Jeg har gått rundt i mange år med en gryende premonisjon som nå er iferd med å gå over i panikk, hva Telenor angår. Etter 100 års monopoldrift er selskapet i en unik situasjon hva markedstyngde, kapitalposisjon, politisk makt, og ikke minst ambisjonsnivå, angår. Selskapet har (mis)brukt denne posisjonen i mange år til å ekspandere sin markedsmakt; Telenor er statens brekkstang inn i IT-fremtiden.

Etter å ha eid teleinfrastrukturen i alle år, setter Telenor nå for alvor blikket mot databransjen. Den gang Telehuset-kjeden kom, var det mange små, lokale dataforhandlere rundt i landet som fikk det tøfft i konkurransen mot den monopolfinansierte tele- og datakjeden. Nå vil konkurransen bli enda tøffere og faktisk umulig for endel lokale dataforhandlere. Mange av dem vil gå konkurs.

Summen av de to selskapene blir Norges største og mektigste dataforhandlerkjede. De vil oppnå best innkjøpsbetingelser fra distributørene, de vil få stordriftsfordeler, og de vil få en markedsmakt som er ingen andre forunt. I utgangspunktet er jeg positiv til at bedrifter slår seg sammen for å bedre driften, men når den ene bedriften har bygd seg opp på statlig monopoldrift, blir resultatet rett og slett galt og urettferdig. For mange betyr den økende konkurransen ruin, særlig i grisgrendte strøk. I et lite, lokalt marked blir det umulig å konkurrere med en statseid, men profesjonelt drevet gigantforhandler. Selv om databransjen er midt i en konsolideringsfase, er det ingen grunn til at prosessen skal bli kunstig fremskyndet ved at en statseid bedrift får kjøpe seg markedsandeler i et privat marked.

Datavarehuset har tidligere vist manglende evne til å lykkes. Nå kryper de inn under Telenorparaplyen for å sikre fremtiden. Det er selvfølgelig et brilliant trekk av Datavarehuset. Under Telehuset AS, vil selskapet få styrket sitt renommé, bli kvitt belastningen fra konkursen, og sikre seg større distribusjon.

Telenor har vært, er og bør fortsatt være en infrastrukturleverandør. De bør konsentrere seg om denne rollen og overlate det vanlige markedet til private aktører. Jeg ser det som moralsk forkastelig at Telenor skviser ut småbedrifter i markeder hvor de ikke har noen naturlig, nasjonal rolle. Telenors ustoppelige ekspansjon er dårlig distriktspolitikk og den er et hån mot småbedrifter. Hvordan skal underfinansierte, delingsmodelldevasterte, og skjemaveldeoverveldete småforhandlere konkurrere mot avgiftsfinansierte, monopolforfordelte og samfunnsdominerende Telenor? Hvis Telenor insisterer på å fortsette sin markedsimperialisme, bør de privatiseres og brytes opp i mindre enheter, akkurat samme skjebne som tilfalt AT&T i USA.

Vi oppfordrer leserne til å sende inn sine synspunkter på fusjonen mellom Datavarehuset og Telehuset spesifikt samt Telenors rolle i samfunnet generelt.

Til toppen