En Internett-reise til besvær

En SIFO-rapport viser at samtlige hadde avbrutt reisebestillingen dersom de ikke hadde vært med i en undersøkelse

En SIFO-rapport viser at samtlige hadde avbrutt reisebestillingen dersom de ikke hadde vært med i en undersøkelse

Statens institutt for forbruksforskning ( SIFO ) ved forsker Anita Borch har gjennomført en undersøkelse av internettjenestene til norske reiseformidlere.

Rapporten er nedslående lesning for dem som trodde alt skulle bli enklere med internett. Alle deltagerne hevdet at de under normale omstendigheter ville ha forlatt nettstedet de brukte eller eventuelt logget seg helt av nettet og plukket opp telefonen i stedet.

Oppgaven som ble tildelt ett utvalg husholdninger var i utgangspunktet grei: I første omgang skulle de bestille to reiser til syden, hvorav en skulle foretas innen to uker. Deretter skulle de avbestille en reise og klage på en annen. Ingen av husholdningene greide samtlige oppgaver på samtlige nettsteder.

Forsøkspersonene opplevde informasjonen om reisemål, overnattinger og aktivitetstilbud som utilstrekkelig og uoversiktlig. Selve reisebestillingen opplevdes som tidkrevende og vanskelig.

En av forsøkspersonene, som arbeider med data, greide å bestille reise på samtlige nettsteder. Seks husholdninger var med i undersøkelsen. Ifølge SIFO kan forsøksgruppen defineres som såkalte "ressurssterke personer".

Brukerne rapporterte også at de mistet både tålmodigheten og tilliten til tjenestene ettersom de oppdaget at e-postadresser, postadresse og telefonnummer i beste fall var vanskelig tilgjengelig på tjenestene.

Kun to til fire prosent av reiseformidlernes omsetning skjer via nettet. Hver fjerde nordmann reiser på ferie til utlandet i løpet av et år, og hver femte reiser på charterferie. Sommersesongen 2000 kan totalt 600.000 nordmenn ha reist til syden.

Samtidig ligger norske husholdninger på verdenstoppen når det gjelder tilgang til og bruk av privat PC og Internett. Kombinert med landets geografiske beskaffenhet skulle dette legge til rette for salg av reiser over Internett.

Til toppen