En Iridium svarer ikke

Motorola har mistet kontakten med en av Iridium-satellittene som ble skutt opp fra California for to uker siden.

Motorola har mistet kontakten med en av Iridium-satellittene som ble skutt opp fra California for to uker siden.

Satellitten var plassert i en ventebane, like under den banen satellitten vil få i ordinær drift, før bakkemannskapene hos Motorola mistet kontakten med satellitten 17. juli. De 16 andre satellittene som hittil er skutt opp, fungerer foreløpig etter planen.

Motorola har informert Iridium LCC-selskapet om problemene, og skriver i en pressemelding at dette verken får økonomiske konsekvenser for selskapet eller for den planlagte starten av kommersiell lansering av tjenesten i september 1998.

Iridium LCC som er selskapet som skal eie og drive 66 satellitter i lave jordbaner, planlegger å tilby tele og datatjenester via satellittsystemet via håndholdte telefoner.

Hver av Iridium-satellittene veier 689 kg og vil gå i baner 420 nautiske mil over Jordens overflate.

Til toppen