– En krone i e-læring gir 30 i gevinst

Atea og New Learning signerer avtaler til over 3000 brukere.

– En krone i e-læring gir 30 i gevinst
Opplæringspartneren til Atea, New Learning, viser til at effektiv opplæring i nye IT-systemer er en svært lønnsom investering.

Atea og New Learning melder at de har signert e-læringsavtaler med åtte nye kunder: Ekornes, Steen og Strøm, Kavli Norge, Hansa Borg Bryggerier, Norwegian Hull Club, Cameron, Gard og Frank Mohn Flatøy.

Avtalene gir 3000 nye brukere tilgang til Atea Knowledge Portal med e-læringsmoduler for Microsoft Office 2010, Lync 2010, SharePoint 2010, Windows 7, Cisco Jabber/videokonferanse og Telenor Mobilt Bedriftsnett. Hensikten er å sikre selvbetjent brukeropplæring som er enkelt å benytte i en travel hverdag. Løsningen kan benyttes både som sammenhengende kurs og når behovet melder seg.

Administrerende direktør Ståle Bolstad i New Learning mener kundene får mye igjen for å investere i fleksibel brukeropplæring.

– En omfattende studie gjort av Fortune i USA, viser at bedrifter som investerer i solide opplæringstiltak, får 30 kroner igjen for hver krone som brukes på kompetanseheving, sier han.

Les mer om: