En måneds frist

- Vi har gitt alle våre kunder en måneds varsel på den nye pris og takststrukturen fra nyttår av, sier administrerende direktør i Telenor Privat, Stein Gustavsen.

- Vi har gitt alle våre kunder en måneds varsel på den nye pris og takststrukturen fra nyttår av, sier administrerende direktør i Telenor Privat, Stein Gustavsen.

Fristen på en måned kommer fra Telenors juridiske rådgivere, ifølge Gustavsen. Han sier at informasjonen om de nye takstene har vært begrenset innad i organisasjonen slik at Telenors datterselskaper som konkurrerer med blant annet Riksnett og EUnet ikke har hatt konkurransemessige fordeler av dette.

Til toppen