En milliard euro til ny IKT-forskning

EU-kommisjonen setter av en milliard euro for utvalgte forskningsprosjekter innen IKT.

EU-kommisjonen setter av en milliard euro for utvalgte forskningsprosjekter innen IKT.

EU-kommisjonen har satt av en milliard euro for å sette i gang 276 nye forskningsprosjekter innen IKT. Dette er det største beløpet som noen gang er satt av som følge av en enkelt prosjektinnbydelse fra EU.

Prosjektene er valgt ut blant over 1300 forslag som kom inn til den fjerde prosjektinnbydelsen under EUs sjette rammeverkprogram (FP6 – Framework Programme 6). 462 prosjektforslag tilfredsstilte kriteriene, og 276 ble til slutt godkjent.

EU-kommisjonen beklager at det ikke var mulig å gi positivt svar til alle prosjektforslag som tilfredsstilte kriteriene.

– Europa fortsetter å grovt underinvestere i IKT-forskning fordi det ikke settes av tilstrekkelige ressurser verken på EU-nivå eller på nasjonalt nivå, understreket EUs informasjonssamfunnskommissær Viviane Reding. – I dag må vi avslå mer enn annet hvert forskningsprosjekt, selv om de tilfredsstiller alle påkrevde kvalitetskriterier. Hvis Europa vil delta i den globale konkurransen for bedre IKT-tjenester, må vi trappe opp ressursbruken atskillig.

I sine foreslåtte finansielle perspektiver for perioden 2007 til 2013 går EU-kommisjonen inn for en årlig økning i IKT-forskning på 80 prosent.

De 276 prosjektforslagene som nå er innvilget, gjelder felter som kommisjonen mener har strategisk betydning for Europa, og der Europa allerede står sterkt, som mikro- og nanoelektronikk, mobilt samband og bredbånd. Blant forholdsvis nye emner er kognitive systemer (det vil si systemer som bidrar til å sanse og tolke faktiske begivenheter og hjelpe til med å hanskes dem), mer pålitelig og sikker informasjon, samt nye anvendelser innen helse, transport, innholdsskaping og offentlig administrasjon.

Om lag 20 prosent av deltakerne i de nye prosjektene er små og mellomstore bedrifter. Disse mottar til sammen 162 millioner euro. Forskningsorganisasjoner i nye EU-land får til sammen 70 millioner euro.

Kontraktene for de enkelte prosjektene vil undertegnes i løpet av høsten.

Flere i EU-kommisjonen er bekymret over at Europa ikke greier å trappe opp forskningsinnsatsen. I en rapport fra 19. juli advarte kommisjonen at mens det uttalte målet er å løfte forskningsbevilgningene fra 1,9 prosent av brutto nasjonalprodukt til 3,0 prosent innen 2010, står man i praksis på stedet hvil. USA bruker i dag 2,59 prosent av sitt brutto nasjonalprodukt til forskning, mens Japan bruker 3,15 prosent.

EU-kommisjonen peker også på at Kina har trappet opp sin forskningsinnsats med 10 prosent per år i perioden 1997 til 2002. Dersom denne tendensen holder seg, vil Kina bruke en større andel av sitt brutto nasjonalprodukt på forskning enn EU innen 2010.

I budsjettforslaget som EU-kommisjonen ikke fikk gjennom på siste budsjettmøte, foreslås det å doble EUs sentrale forskningsbudsjett til 73 milliarder euro over en sju års periode.

    Les også:

Til toppen