En million bruker eFaktura

Bankenes Betalingssentral (BBS) melder at de nå har registrert én million brukere av eFaktura i Norge.

Elektronisk faktura er et miljøvennlige og raskere alternativ til de gamle papirgiroene, og bidrar til å modernisere samfunnet.

- Dette sparer både privatpersoner og bedrifter for store beløp, sier salgssjef for eFaktura Tove Havn Skorge i BBS.

BBS har registrert totalt 3,7 millioner eFaktura-avtaler. 868 000 av disse er opprettet i 2008, noe som ifølge selskapet utgjør en vekst på 23 prosent.

Hittil i år har 53 nye bedrifter og 180 000 privatpersoner tatt i bruk ordningen. – Bare hittil i år er veksten i antall privatpersoner som har tatt i bruk eFaktura 22 prosent mot 25 prosent i hele 2007.

- De siste tre årene har vært en sammenhengende opptur med jevn og sterk vekst på over 200 000 eFaktura-kunder hvert år, sier Skorge. Nå bruker 36 prosent av alle nettbankkunder i Norge eFaktura på en eller flere regninger. I snitt mottar en bruker 3,6 eFakturaer, og etterspørselen etter å få tilbud fra enda flere fakturautstedere begynner å merkes. Dette forklares også med den svært høye kundetilfredsheten eFaktura har, med en positiv score på 80 prosent blant brukerne.

BBS arbeider med å få enda flere leverandører til å ta i bruk eFaktura, slik at etterspørselen i markedet tilfredsstilles ytterligere, sier Skorge. Norge ligger fra før i verdenstoppen når det gjelder å ta i bruk elektroniske betalingstjenester.

- Våre tall tyder på at denne veksten bare vil fortsette med uforminsket styrke, sier Skorge. 84 prosent av eFaktura-brukerne oppgir at de svært eller ganske sannsynlig vil ta i bruk eFaktura på flere regninger enn de gjør i dag. Samtidig sier flere som ennå ikke har tatt i bruk tjenesten at de ønsker å gjøre det.

Også AvtaleGiro vokser videre

Hittil i år er det betalt 32 millioner fakturaer med AvtaleGiro. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. I løpet av 2007 ble totalt 51 millioner regninger betalt med AvtaleGiro. Dette var en økning med 16 prosent fra 2006.

Antall faste betalingsoppdrag med AvtaleGiro har i 2008 økt med 600.000.

Til toppen