En million jevnt på nett

Totaltilgangen på Internett i Norge ligger jevnt på en million mennesker. Samtidig brukte jentene nettet mindre i mars enn i februar.

Totaltilgangen på Internett i Norge ligger jevnt på en million mennesker. Samtidig brukte jentene nettet mindre i mars enn i februar.

Dette viser de siste tallene fra den månedlige InterTrack-undersøkelsen til Norsk Gallup Institutt..

Tallene viser få endringer fra februar, med en totaltilgang i mars på en million mennesker. Antall kvinner som har brukt Internett siste måned har hatt en tilbakegang, og er nå på åtte prosent.

Tilgangen fra jobb og hjem viser en svak nedgang. Denne nedgangen er imidlertid ikke større enn at Gallup mener den er innenfor feilmarginene.

Det ser ut som om skoleelever og studenter skifter tilgang, slik at de nå heller logger seg på nettet fra skolen.

Til toppen