Én million SMS-meldinger hver dag

Telenor Mobils kunder sender 30 millioner tekstmeldinger hver måned. Antallet tekstmeldinger har tidoblet seg første halvår i år sammenliknet med sanne periode i fjor.

Telenor Mobils kunder sender 30 millioner tekstmeldinger hver måned. Antallet tekstmeldinger har tidoblet seg første halvår i år sammenliknet med sanne periode i fjor.

Både Telenor Mobil og NetCom melder om godt salg av forskuddsbetalte ringekort for mobiltelefon, noe som er en kjernegruppe for SMS-meldinger.

Tallene fra Telenor Mobil viser at utviklingen i selskapet innenfor SMS går i forrykende fart, for mens taletrafikken er noenlunde stabil, opplever selskapet en eksplosjonsartet vekst innenfor tekstmeldinger som sendes over GSM-nettet.

En snittkunde hos Telenor Mobil brukte vel 164 minutter i taletid andre kvartal, men benytter altså i stadig større grad mobiltelefonen til å sende tekstmeldinger.

Telenor Mobil distribuerer hver dag én million meldinger, eller nærmere 100 millioner meldinger hvert kvartal.

Dette er også god butikk for selskapet, som med en pris på 1,5 per melding tar inn 150 millioner kroner hvert kvartal i inntekter.

Gjennomsnittlig antall ringeminutter (ekskl. tekstmeldinger) per måned per GSM mobil-abonnent:

Kvartal 1999 1998 Endring
Q1 163 min. 152 min. + 7 %
Q2 164 min. 167 min. - 2 %
Q3 173 min.
Q4 167 min.

Kilde: Telenor Mobil

Gjennomsnittlig omsetning pr måned (inkl. tekstmeldinger) pr GSM mobil-abonnent:

Kvartal 1999 1998 Endring
Q1 336 kr 348 kr - 3 %
Q2 333 kr 348 kr - 4 %
Q3 380 kr
Q4 373 kr

Kilde: Telenor Mobil

Til toppen