JUSS OG SAMFUNN

En «overordnet IKT-arkitektur» for Norge

Det hører med i statsbudsjettets foreslåtte bevilgning til «IKT-politiske tiltak».

13. okt. 2009 - 11:29

I utkastet til statsbudsjett for 2010, som ble lagt fram i dag, heter det at «Regjeringen viderefører satsingen på IKT-politikken og foreslår å bevilge 27,2 millioner kroner til IKT-politiske tiltak.»

Dette forklares slik:

«Bevilgningen skal blant annet bidra til å etablere en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor, økt bruk av åpne standarder og fri programvare i offentlig sektor, arbeidet med å innføre et felles standardformat for elektronisk faktura, bygge ned digitale skiller i samfunnet og stimulere til innovasjon, utvikling av nye tjenester, og nye former for demokratisk deltaking basert på Web 2.0-teknologi.»

Av andre IKT-relaterte poster i utkastet til statsbudsjett kan man merke seg følgende (den innrykkede teksten nedenfor er direkte sitater fra budsjettproposisjonen):

Fri programvare
Satsingen på fri programvare fortsetter i 2010. Deling av programvare kommer organisasjoner, virksomheter og innbyggere til gode. Mer bruk av fri programvare i offentlig sektor kan redusere leverandørbindinger som kan være usunne for konkurransen i programvaremarkedet. Fri programvare kan også skape grunnlag for økt kompetanseutvikling og innovasjon i samfunnet.

Regjeringen foreslår å bevilge 4,3 millioner kroner til Friprogsenteret, det nasjonale kompetansesenteret for fri programvare. Friprogsenteret har som oppgave å øke kompetansen på og fremme bruk av fri programvare i offentlig sektor.

Informasjonssikkerhet
Regjeringen styrker satsingen på forebyggende informasjonssikkerhet i Norge og foreslår å øke driftstilskuddet til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) med 2 millioner kroner til 6,31 millioner kroner. Samtidig foreslår Regjeringen å frita senteret fra kravet om at en tredel av driftsutgiftene i NorSIS skal komme fra private aktører.

NorSIS har som overordnet mål å bedre sikkerheten og gjøre informasjons- og kommunikasjonsteknologi i samfunnet mindre sårbar. NorSIS arbeider målrettet for å øke kompetansen og oppmerksomheten om informasjonssikkerhet.

Internasjonalt IKT-samarbeid
De IKT-politiske utfordringene er internasjonale. Eksempler på dette er konvergens, framveksten av nye tjenester og det at tjenester, næringer og innbyggere stadig blir mer grensekryssende. Utfordringene ligger blant annet i å tilpasse regelverk, løsninger og strategier til disse erfaringene. Regjeringen viderefører satsingen på det internasjonale samarbeidet og foreslår å bevilge 20,8 millioner kroner til det internasjonale samarbeidet. Norges innsats vil særlig rette seg mot:

  • Konkurranseevne og innovasjon (CIP-programmet).
  • Elektroniske tjenester mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere (IDABC/ISA).
  • Informasjonssikkerhet (ENISA - Europeisk nettverks- og informasjonssikkerhetsbyrå).
  • Trygg bruk av internett for barn og unge (Safer Internet Programme).

Norges innsats er særlig rettet mot EU og OECD.
Hovedtrekket i statsbudsjettet er verdt å merke seg: I forhold til 2009 er inntektene redusert fra 1 023 milliarder kroner til 974 milliarder, altså nærmere 5 prosent. De totale utgiftene er økt fra 876 milliarder kroner til 907 milliarder, altså i underkant av 4 prosent. Overføringen til Statens pensjonsfond utland («oljefondet») er redusert med nærmere 55 prosent, fra 147 milliarder kroner til 67 milliarder kroner. Regnskapet for 2008 viser at fondet det året vokste med over 407 milliarder kroner, mer enn seks ganger det Regjeringen tenker å legge til side i 2010.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.