En respektert kollega er gått bort

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at Arild Steen er gått bort, bare 51 år gammel.

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at Arild Steen er gått bort, bare 51 år gammel.

Som journalist og fagredaktør i avisen Telecom Revy var Arild en dypt respektert kollega - ikke bare blant sine medarbeidere i IT-Forlaget, men også blant oss journalister i konkurrerende forlag.

På tidligsommeren 1995 fikk jeg æren av å bli nærmere kjent med Arild, da jeg sammen med ham og hans nære venn Arne Joramo var med på planleggingen, og siden etableringen, av ukeavisen Telecom Revy. De første månedene var motbakkene mange og lange, men ikke minst takket være Arilds stå-på-evne, gode humør, og spesielt hans breddeinnsikt og dybdekunnskap, klarte vi sammen å skape et produkt som både leserne og markedet ville ha.

Det er et solid stykke arbeid Arild etterlater seg.

I løpet av mine tolv år som skrivende journalist kan jeg ikke huske å ha møtt noen skribent, det være seg her hjemme eller i utlandet, som har imponert meg mer med sin faglige dyktighet enn Arild. Ikke engang blant lektorer, amanuenser eller professorer på høgskolen der jeg tok min datautdannelse, møtte jeg noen med en slik formidlingsevne og -glede som den Arild hentet fram når han skulle forklare kompliserte sammenhenger. Alltid med et smil og en lun kommentar på lur.

Arild var en ener.

Hans altfor tidlige død gjør at det nå blir opp til hans kolleger i IT-Forlaget å videreføre de idéene han helt til det siste med entusiasme presenterte for dem. Jeg er sikker på at Arilds kolleger vil hedre hans minne ved å stå på med ekstra kraft og videreføre de publikasjonene som han brant så for.

Våre tanker går i dag til Arilds etterlatte, hans nærmeste familie, venner og arbeidskolleger.

I ærbødighet og takknemlighet minnes vi den gode kollega og hedersmann Arild Steen.

Vi lyser fred over hans minne.

Til toppen