- En seier for opphavsretten

Kopinor mener bokavtalen med Googles boksøk viser at opphavsretten har en god fremtid.

- En seier for opphavsretten

Kopinor mener bokavtalen med Googles boksøk viser at opphavsretten har en god fremtid.

Kopinor er en organisasjon som representerer opphavsmenn og utgivere. De inngår avtaler med forskjellige typer virksomheter om vederlag for lovlig kopiering av innhold fra bøker, tidsskrifter og lignende.

Organisasjonen samlet totalt inn 222,9 millioner kroner i 2007, og hadde driftskostnader på 26,95 millioner, noe som tilsvarer 12,1 prosent av inntektene. «Overskuddet» ubetales til rettighetshaverne som Kopinor representerer.

Internettselskapet Google har med sin boksøkingstjeneste skapt frustrasjon og hodebry for Kopinors internasjonale paraplyorganisasjon IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations).

På organisasjonens årsmøte ble derfor avtalen mellom Google og de amerikanske forfatter- (The Authors’ Guild) og forlagsorganisasjonene (The Association of American Publishers) viet mye oppmerksomhet. De var godt fornøyd med avtalen, og det samme er Kopinors redaktør Yngve Slettholm.

møtet er derfor

- Avtalen fremstår som en seier for opphavsretten, sier Yngve Slettholm, i en pressemelding.

Han mener det lover godt for fremtiden for åndsverklovgivningen.

- At en aktør som Google søker løsninger som også tilgodeser rettighetshaverne, vitner om en interessant og viktig holdningsendring. Det demonstrerer også at opphavsretten er robust og i stand til å tilpasse seg teknologiske endringer, sier Slettholm.

IFFRO ble stiftet i Oslo i 1984, og fyller dermed 25 år i 2009. Det neste årsmøtet vil derfor arrangeres i Oslo. Kopinor forventer at hele 300 delegater fra hele verden samles for å diskutere opphavsrett 19. til 24 oktober om ett år.

    Les også:

Til toppen