- En seier for Tormod!

En sentral kilde i Telenor-konsernet fremholder fusjonen som en stor seier for Tormod Hermansen. Konsernsjefen har sikret sin stilling i tre år og vil etter dette overta som styreformann etter Jan Stenberg som de første årene skal være styreformann i det fusjonerte selskapet.

Den skissen til fusjon mellom Telenor og Telia som ble forkastet i 1998 ville medført at Lars Berg som arbeidende styreformann i praksis ville blitt konsernsjef for det fusjonerte selskapet. Med dagens avtale blir Tormod Hermansen konsernsjef, mens Telias Jan-Åge Kark blir visekonsernsjef.

Dette bekreftes av en sentralt plassert kilde i Telenor.

Toppsjefen i flyselskapet SAS, Jan Stenberg, blir styreformann de første tre årene. Så skal Hermansen overta som styreformann og det blir en svensk konserndirektør. Hermansen er dermed også sikret en meget hyggelig retrettstilling.

Også på andre plan ser det ut til at Hermansen og Telenor kommer ut av fusjonen som den reelle vinneren.

Den nye organisasjonsplanen til Telenor blir etter det digi.no blir fortalt trolig adoptert av Telia, som ligger langt etter Telenor i sine organisasjonsendringer.

Telenor annonserte før jul en ny matrise-organisasjon.

Når Telia og Telenor nå fusjonerer skjer det i praksis ved at det opprettes et nytt selskap som tar over verdiene i dagens Telenor og Telia. Det er sannsynlig at på de områdene hvor Telia og Telenor har overlappende virksomhet, vil Telias virksomhet bli organisert etter Telenors nye organisasjonskart.

Når Hermansen skal informere de ansatte vil han i følge digi.nos kilde legge stor vekt på at det er behov for alle og at alle er ønsket i den nye organisasjonen. Likefullt vil samtlige toppledere i dagens Telenor bli fristilt fra dagens stillinger, og det er foreløpig uvisst hvem som får tilsvarende stillinger i den nye organisasjonen.

Alle toppledere i Telenor ble orientert om fusjonen på et møte klokken 20.00 tirsdag kveld.

Til toppen