En solrik dag for Accenture

Accenture-sjef Nils Øveraas overtar Telekom fra EDB Business Partner som kan gi en omsetning på 350 millioner kroner i året.

Accenture-sjef Nils Øveraas overtar Telekom fra EDB Business Partner som kan gi en omsetning på 350 millioner kroner i året.

26. mars blir en solrik og historisk dag for Accenture, EDB Business Partner og Telenor. Alliansen mellom de tre mektige IKT-aktørene kan bli en prektig melkeku framover.

Det ble i dag gjort kjent at EDB Business Partner vinner milliardkontrakt med Telenor til en verdi av 5,3 milliarder kroner. Samtidig selger EDB-sjef Endre Rangnes hoveddelen av forretningsområdet Telekom til Accenture for 400 millioner. Telenor inngår deretter en samarbeidsavtale med Accenture om kjøp av programvaretjenester.

    Les også:

– Dette er den største enkeltkontrakt noensinne for Accenture i Norge. Avtalen innebærer en langsiktig samarbeidsavtale med Telenor som gir grobunn for et sterkt kompetansemiljø og videreutvikling av løsninger for telekommunikasjonsmarkedet, sier administrerende direktør Nils Øveraas til digi.no.

Han tilføyer at avtalen med EDB Business Partner vil styrke Accenture til å effektivt levere integrerte outsourcing-tjenester til store virksomheter på det nordiske markedet.

Kjøpet av Telekom innebærer overtagelse av 360 ansatte i Bergen, Lillehammer og Oslo. Det er ikke gitt noen signaler om at noen vil miste jobben, og Øveraas ønsker å integrere de nyansatte inn i Accentures personalmodell fra 1. mai.

Accenture vil opprettholde virksomheten på de ulike steder, der de nyansatte fortsatt vil være plassert på Lillehammer, Bergen og i Oslo inntil videre.

Accenture har i dag en omsetning på 1 milliard og 850 ansatte. Med Telekom kan omsetningen ende opp på 1,4 milliarder og 1.200 ansatte som vil styrke konkurransekraften både nasjonalt og globalt.

Øveraas ønsker i første omgang å konsentrere seg om det norske markedet, men ser også globalt. Accenture er representert i 48 land over hele verden.

Det er først og fremst konsulentrelatert applikasjonsutvikling mot CRM-markedet som EDB Telekom leverer til Telenor i dag, og som Accenture vil dyrke fram videre, sier ansvarlig for partneravtalen med med Telenor, EDB Business Partner og Accenture, Stein Erik Moe.

- Vi ligger fremst i markedsandel på denne biten nå og vil kunne styrke oss ytterligere med denne forretningsalliansen. EDB Business Partner er sterk på infrastruktur, vi på prosesser og programvareutvikling og Telenor på teletjenester, sier Moe.

Avtalen mellom EDB og Accenture, innebærer at EDB selger Telekom for 400 millioner kroner. Beløpet forfaller med 100 millioner på oppgjørstidspunktet og den resterende del i løpet av annet halvår 2004. EDB forventer å bokføre en gevinst på salget på i størrelsesorden 300 millioner kroner.

Til toppen