En stinkende suppe

Moderniseringen i Nav kan bli et mareritt, skriver digi.nos redaktør.

En stinkende suppe
Nav-direktør Joakim Lystad har store moderniseringsutfordringer. Bilde: Terje Pedersen/ANB/All Over Press

KOMMENTAR: Jeg misunner ikke de 19.000 som jobber i Nav. De har en viktig jobb: Etaten forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, sørger for at pensjonister, trygdede og sykemeldte får sin inntekt og at «velferdssamfunnet» faktisk fungerer som vi har bestemt at det skal fungere.

Men de har dessverre ikke hensiktsmessige verktøy til å gjøre jobben.

IT-systemene til Nav kan beskrives som en stinkende suppe: Et lappeteppe av fagsystemer som i liten grad snakker med hverandre, og som gjør at saksbehandlerne må bruke særdeles mye tid på å legge inn informasjon i flere systemer. Situasjonen er den at IT-systemene faktisk gjør at Nav ikke har vært i stand til å igangsette vedtatte og viktige sosialpolitiske reformer. Informasjon går tapt og dobbeltarbeidet er formidabelt.

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.
Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

For å bøte på dette har Nav fått tilsagn på 3,3 milliarder kroner for å modernisere hele IT-regimet.

Som digi.no har meldt tidligere, og som VG slår opp på forsiden torsdag, har dette vært mislykket. «Moderniseringsprogrammet», som skulle ta Nav fra kaos til effektiv kontroll ble lagt ned i fjor høst. Utad sa Nav nesten ingen ting. Vi i digi.no forsøkte å få innsyn i moderniseringsprosessen. Det ble en utmattende affære for en liten redaksjon: Konkrete spørsmål ble besvart med bomull. Da vi ba om innsyn i kontrakter fikk vi vite at de bare kunne sendes som papir – filene var for store til å sendes elektronisk og Dropbox hadde de ikke hørt om. Vi måtte kaste kortene.

Nattesøvnen til ansvarlig statsråd, Robert Eriksson, burde få seg en alvorlig knekk de neste ukene. Det er tvingende nødvendig at Navs ansatte får gode IT-verktøy. Ellers vil de ikke kunne gjøre jobben sin. Dessuten står man i fare for å betale det hvite ut av øyet for å holde gamle, men helt kritiske, løsninger gående. Dette er systemer som krever kompetanse som på sikt vil forsvinne. Systemene er heller ikke egnet for å delta i den helt nødvendige digitaliseringen av offentlig sektor,

Dessuten: Lappetepper har en tendens til å gå opp i sømmene.

Den kanskje viktigste ingrediensen i NAVs IT-suppe heter InfoTrygd. Det er et system som ble laget på 1970-tallet. Om dette systemet skulle kollapse eller gå ned, som var tilfellet for Altinn, vil det få alvorlige konsekvenser for store grupper av det norske folk. Det nå avviklede «moderniseringsprogrammet» skulle løse dette problemet.

Men bare dager etter at prosjektet faktisk leverte grunnmuren som skulle erstatte det antikvariske systemet, fikk de ansatte beskjed om at det var over – og at de kunne få andre oppgaver i etaten. Innleide konsulenter ble kastet på dør. Utviklingsarbeidet stoppet opp.

Hvorfor kom denne beslutningen? I VG har de lykkes med å få Nav til å innrømme at det var Accenture som ga rådet til ledelsen i Nav. Accenture er tungt inne som både leverandør og rådgiver i etaten. Selskapet, som ikke gir noen kommentarer om sine kundeforhold, bygget blant annet løsningen for pensjon i Nav (Pesys). Men de hadde en beskjeden rolle i moderniseringsarbeidet: Dette skulle Nav klare selv, gjennom å være sin egen systemintegrator. Hovedleverandøren av kompetanse og teknologi ble Steria.

Mye tyder på at den avdelingen som skulle modernisere systemene, «Moderniseringsprogrammet», møtte betydelig intern motstand. I fjor kunne digi.no fortelle om en «limerick» som en IT-leder leste opp under en samling i fjor høst:

«Nav skulle modernisere

Og gikk over bekken etter flere

Det gikk ikke bra

Og Joakim sa

Dere kan jo faen ikke levere!»

Bare dager etter at en leder i Nav hetset sine kollegaer ble det kjent at programmet ble lagt brakk etter å ha brukt 700 millioner kroner. De fem linjene sier mye om utfordringene moderniseringsprogrammet faktisk hadde, og de reiser spørsmålet om det overhodet var mulig for dette programmet å lykkes.

Begrunnelsen for at man la ned moderniseringsprogrammet var frykt for at man ikke ville bli ferdig til innføringen av en ny uføre-reform i 2015. I stedet for å bygge opp et helt nytt system, som skulle erstatte Infotrygd og en rekke andre gamle systemer, valgte man å stoppe arbeidet på grunn av tidspress for å innfri reformen.

Nav bestemte seg for å bygge et nytt system for håndtering av uføre-reformen på basis av Accenture sitt system for pensjon. Grovt sagt: Arbeidet ble flyttet fra et program hvor leverandøren Steria var tungt inne og over til konsulenter som får lønn fra Accenture. Etter råd fra nettopp Accenture.

Toppsjef i Nav, Joakim Lystad, toer sine hender i VG: «Parallelt med at vi vurderte løsninger for moderniseringsarbeidet vårt, hadde vi både en intern og en ekstern revisjon som sikret at våre endelige beslutninger ble uavhengige av Accentures egeninteresser».

De som foretok den eksterne revisjonen er selskapet A-2 AS. Men det VG kanskje ikke vet, og som Nav-direktøren ikke sier er at A2 eies og drives av en lang rekke tidligere Accenture-partnere. Hvor uavhengige er de? Vi vet ikke, men spørsmålet bør stilles.

Hva som er igjen av moderniseringsarbeidet er ikke godt å si – men det kan fort ende opp som et mareritt med galopperende kostnader.

Hele moderniseringen av Nav bør settes under et intenst offentlig søkelys. Dette angår ikke bare IT-bransjen men hele samfunnet. Den stinkende IT-suppen i Nav må snart spises. Det er bare å begynne spisingen – suppen blir dårligere og dårligere for hver dag som går.

    Les også:

Les mer om: