En Sun kjører syv NT-er

Sun lanserte i april Solaris PC NetLink, en gratis programvare som gjør at én Solaris-server kan ta over oppgavene til inntil syv Windows NT-servere.

Sun lanserte i april Solaris PC NetLink, en gratis programvare som gjør at én Solaris-server kan ta over oppgavene til inntil syv Windows NT-servere.

Sun kan imidlertid ikke garantere at NetLinken fungerer i Windows 2000-nettverk.

I større bedrifter med Windows NT-baserte nettverk, kjøres gjerne hver Windows NT-server én tjeneste. Dette betyr at for å utføre alle de tjenestene som en bedrift behøver, trenger man en rekke maskiner. Eksempler på slike tjenester er databaser, katalog, fil og skriver. Windows NT har lett for å bli for ustabil når flere oppgaver må gjøres samtidig.

Sun Microsystems har kjøpt kildekoden til Windows NT 4.0 fra AT&T, som igjen har en eldre lisensieringsavtale med Microsoft. Sun ville derimot ikke kunne ha kjøpt kildekoden direkte fra Microsoft. Avtalen mellom AT&T gjelder for øvrig ikke Windows 2000, så her må Sun finne på noe nytt.

Ved å ha full tilgang til kildekoden til Microsofts nettverksoperativsystem, har Sun nå kunnet lage Solaris PC NetLink, et programvareprodukt som gir Solaris-servere nettverkstjenester som er hundre prosent kompatible med Microsofts operativsystem.

- Sun ønsker med dette å kooperere med dagens etablerte systemer, det vil si Windows NT-nettverk, sier Terje Biringvad, markedssjef ved Sun Microsystems i Norge.

Björn Lindgren, Suns produktsjef for servere i Skandinavia
Björn Lindgren.

- Sun har alltid støttet åpne standarder. Med lanseringen av Solaris PC NetLink støtter vi også lukkede de facto standarder sier Björn Lindgren, Suns produktsjef for servere i Skandinavia.

Sun har altså tatt kildekoden for Windows NT, videreutviklet den og gjort den kjørbar på Solaris. Hvorfor?

- PC NetLink gir samme tilgjengelighet, skalerbarhet og stabilitet som Solaris, men i en Windows NT-nettverk, sier Biringvad

- En av de største fordelene med dette, er muligheten til å minske antallet servere i nettverket.

Hvor mange NT-servere som kan konsolideres mot én Solaris-server, vil variere med hva slags oppgaver serverne gjør. Men Lindgren forteller at antallet normalt vil ligge mellom tre og syv.

Siden Solaris PC NetLink er hundre prosent kompatibel med Windows NT 4.0, vil den kunne levere alle nettverkstjenester Windows NT 4.0 leverer, inkludert katalog (PDC/BDC), sikkerhet (ACLs/SAM/SID - Access Control Lists, Security Accounts Manager, Security Identifier), NETBIOS (Network Basic Input/Output System), WINS (Windows Internet Name Service), samt fil og skriver. I tillegg kan man kjøre vanlige Solaris-applikasjoner på serveren.

Det finnes også andre produkter for Solaris som gjør mye av det samme, for eksempel gratisprogramvaren Samba.

- Selv om Samba er et utmerket produkt, er det ikke basert på Windows NT-kildekode. I tillegg er det mange bedrifter som krever at en mer konkret leverandør står bak produktet, sier Lindgren.

Microsoft garanterer at Windows NT 4 vil fungere i Windows 2000-nettverk. Og siden Solaris PC NetLink er basert på kildekoden til Windows NT 4, skulle det ikke være noen grunn til at også dette produktet vil virke helt fint - det vil si hvis Microsoft garanti holder hva den lover. Sun kan av naturlige årsaker ikke gi noen garanti om dette, i hvert fall foreløpig.

Lingren forteller at Solaris PC NetLink først og fremst er et produkt for bedrifter som har mange servere.

- 20 servere er nok et minimum. Grensen oppover er mer flytende, kanskje 3000, sier han.

Suns markedsstrategi i dag er å være en løsningsleverandør, men selskapet skal først og fremst tjene penger på salg av maskinvare. Derfor vil Solaris PC NetLink leveres gratis med samtlige Sun Enterprise-servere med opptil åtte prosessorer. For servere med flere prosessorer vil programvaren koste fra omtrent 14.000 kroner. Prisene er uavhengige av antall brukere. Solaris PC NetLink skalerer, ifølge Lingren, lineært opp til tolv prosessorer og er blitt testet med 1.000 samtidige brukere.

Lingren understreker at selv om Solaris PC NetLink administreres på akkurat samme måte som Windows NT, bør bedriften ha noen med en viss Unix-erfaring tilgjengelig. Men den daglige driften vil kunne gjøres av bedriftenes vanlige NT-personell.

Selv om Solaris PC NetLink først ble lansert i april i år, har produktet eksistert siden i fjor høst. I denne tiden har det blitt testet hos 2.000 pilotbedrifter, blant annet tre norske, for å se om produktet oppførte seg stabilt. De fleste bedriftene er tilknyttet bransjer som bank, finans og telecom

Sun planlegger å videreutvikle Solaris PC NetLink i tiden som kommer. Blant annet planlegges felles login for Solaris og Windows NT, integrasjon av flere katalogtjenester, støtte for klynger og Windows 2000 integrasjon. Produktet skal integreres i neste versjon av Solaris Easy Access Server og skal også bli tilgjengelig for SPARC og senere også for Intel-baserte maskiner.

Til toppen