En trussel for de etablerte

Fragmentering av mediebildet utgjør en kjempetrussel mot de store og etablerte mediebedriftene, sier Lars Grønseth i Leo Burnett Interaktiv.

Fragmentering av mediebildet utgjør en kjempetrussel mot de store og etablerte mediebedriftene, sier Lars Grønseth i Leo Burnett Interaktiv.

- Når brukerne selv velger hva de vil ha, vil en få en fragmentering av mediebildet. Fragmenteringen er en kjempetrussel for de store og etablerte, og en kjempemulighet for de små mediebedriftene, sier lederen for reklamebyråets internettavdeling. Dette vil også utgjøre den største utfordringen for markedsførere på flere tiår, sier han i et intervu med digi:media. Dette gjør det mulig for små aktører å jobbe sylskarpt mot lønnsomme nisjer, mens de store må forsvare seg på mange fronter med helt ulike premisser. Grønseth mener at dette vil kunne gi økt lønnsomhet til nisjebedriftene, fordi høyere treffgrad gjør det mulig å ta høyere kontaktpris. Han spår at dette vil gjøre det vanskelig og dyrt å treffe like store deler av befolkningen som i det er mulig i dag. Grønseth mener også at grensene mellom annonsører og redaksjoner kommer til å bli mindre synlige.- Når vi snakker om at annonsørene må levere nytteverdi til forbrukerne, kommer annonsene tettere opp til redaksjonelle produkter. Dette vil føre til at grensene blir mindre, men la oss håpe at de likevel blir der. Alle er tjent med å opprettholde et skille. Selv kan Grønseth tenke seg en merking der artikler fra kunden merkes på samme måte som betalt annonseplass gjøres i dag.

- Dette ville være redelig overfor leserne, og jeg tror ikke disse artiklene ville blitt mindre lest for det, sier han.

Til toppen