JUSS OG SAMFUNN

En upolitisk utnevnelse

Anne Carine Tanum har brukt tiden godt som styreleder for NRK. Mens det forrige styret var preget av mange lekkasjer og synlig uenighet mellom styreleder og de øvrige styremedlemmene, har Tanum klart å skape lagånd i NRK-styret. Det gjenspeiles også valget av ny kringkastingssjef - det første upolitiske i NRKs historie.

19. mars 2001 - 16:15
Anne Carine Tanum presenterte i dag en spennende løsning på NRKs mye omtalte problemer. Enkelte vil nok forsøke å slå politisk mynt på utnevnelsen basert på John G. Bernanders tilknytning til partiet Høyre, men utnevnelsen av Bernander til ny kringkastingssjef er slett ingen politisk beslutning, det er en profesjonell styreansettelse.

Det betyr ikke at Bernanders politiske bakgrunn er uinteressant. I løpet av stortingsperioden 1989 til 1993 rakk han å profilere seg som en reflektert men samtidig dynamisk politiker. Han seilte raskt opp som kronprinsen i Høyre, ikke minst på grunn av sine evner til å "bygge merkevare" rundt "det næringsvennlige Høyre" i media.

Besittelse av politisk kløkt og gjennomslagskraft er ingen ulempe for en kringkastingssjef. Men minst like viktig er det at vedkommende som skal lede det statseide NRK har solid kompetanse som profesjonell bedriftsleder. I 1993/94 sluttet Bernander som aktiv politiker for å overta som direktør for Gard forsikringsselskap i Arendal - et stort tap for Høyre, men et modig karrierevalg for den daværende unge og lovende politikeren Bernander.

De siste syv-åtte årene har vist at Bernander er både lærenem og lærevillig. Det er egenskaper som ikke forsvinner ved et jobbskifte - og som han vil få stor bruk for i sitt nye lederverv.

Nå har NRK fått en kringkastingssjef med bred samfunnsmessig forankring og engasjement. Bernander følger opp NRK-tradisjonen med å ha rikspolitisk ledererfaring, men han tilfører stillingen noe nytt i den forstand at han i tillegg kan skilte med bred ledererfaring fra det private næringsliv. Han er i hvert fall den første kringkastingssjefen som kan skryte av å ha papir på at han besitter havarikunnskap - heller ikke det noen ulempe for en som skal lede NRK inn i nye, uoversiktlige, digitale farvann.

Dette er noen av de utfordringene John G. Bernander står overfor som ny kringkastingssjef:

  • Han må posisjonere NRK til en mulig hverdag der fjernsynslisensen faller helt eller delvis bort. Den digitale teknologien åpner for at ulike kommunikasjonsenheter konvergerer. Det betyr at fjernsyn, radio, Internett m.m. kan aksesseres fra for eksempel små, bærbare terminaler, men det er trolig liten politisk vilje til å innføre kringkastingsavgift på PC-er, PDA-er eller UMTS-terminaler. Vil i så fall politikerne opprettholde et kunstig avgiftsskille mellom TV-apparater og andre mulige mottakere av digitalt fjernsyn? Dette blir i første rekke en utfordring for lobbyisten Bernander, som dessuten må ta stilling til på hvilken måte et eventuelt frafall av lisensinntekter skal erstattes. En måte å gjøre dette på er den såkalte BBC-modellen, der kjernevirksomheten skjermes helt for kommersiell virksomhet, mens øvrig virksomhet blir konkurranseutsatt.
  • For å henge med i konkurransen må NRK digitaliseres på alle fronter. Tor Fuglevik la torsdag i forrige uke frem et regnestykke for Kringkastingsrådet som viser at NRK må tilføres 3,7 milliarder kroner for å nå sine ambisjoner i den digitale verden. Her må den visjonære Bernander gå en kamp med den effektive økonomen Bernander.
  • Nåværende kringkastingssjef Einar Førde har jobbet for at NRK oppretter et felles eid konvergensselskap med konkurrenten TV 2 og Telenor ASA. NRKs andel av dette samarbeidet er priset til 850 millioner kroner over en treårsperiode. Hvordan vil den gamle Høyre-politikeren Bernander, som argumenterte mot monopolisering og statssentralisering, stille seg til kringkastingssjefen Bernanders ønske om størst mulig innflytelse i vår konvergente fremtid?
  • NRK må spare penger etter sin formidable budsjettsprekk i 2000. Det betyr at noe av det første Bernander må gjøre er å slanke NRKs organisasjon med flere hundre årsverk. Tidligere styreformann Torger Reve antydet en nedbemanning på 300 årsverk bare i år for å bringe NRK-regnskapet i balanse. Her må Bernander kombinere sine evner som handlekraftig og medmenneskelig bedriftsleder. Å skulle framstå som en visjonær og engasjerende bedriftsleder for de samme personene man først svinger sparekniven over, er kanskje den mest krevende jobben Bernander står overfor.
  • En Bernander uten mediebakgrunn skal lede en bedrift bestående av 3.500 redaksjonelle "eksperter". Hans manglende medieerfaring kan gi seg både positive og negative utslag. En åpenbar styrke er at Bernander ikke har noen politiske bindinger i NRK-sammenheng, men han må samtidig overbevise sine fremtidige kolleger i NRK om at han er hentet inn til statskringkasteren like mye for å være redaktør som tallknuser. Bernander må med andre ord evne å sette sammen et team som er spiselig for både blå- og rødrussen.

Skal det pekes ut en taper i dag så må det bli Høyre, som heller ikke i 2002 får "kronprinsen" Bernander som ny partileder. Etter at Bernanders seksårige åremålsstilling er over, kan det imidlertid godt hende at et da slanket og omstilt NRK må se seg om etter en ny lederskikkelse. Det samme kan vise seg å være tilfelle for Høyre.

Slik sett kan det påstås at vi først om seks år får se om utnevnelsen av Bernander til ny NRK-sjef er en (u)politisk ansettelse. :-)
Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.