Enator diskuterer fusjon med Tieto

Enator og den finske konsulentkjempen Tieto bekrefter at de diskuterer fusjon, etter at ryktene ble formidlet gjennom Dagens Industri i morges.

Enator og den finske konsulentkjempen Tieto bekrefter at de diskuterer fusjon, etter at ryktene ble formidlet gjennom Dagens Industri i morges.

Enator vil ikke kommentere forhandlingene mer i detalj, men har sendt ut en pressemelding der selskapet i generelle vendinger skriver at "(...) det er naturlig at selskaper i den nordiske IT-bransjen undersøker mulighetene for ytterligere å styrke sine respektive virksomheter. Tieto og Enator har derfor nylig innledet forutsetningsløse diskusjoner omkring ulike mulige fremtidige samarbeidsformer (...)".

Finske Tieto Group har tidligere overfor digi.no signalisert at de ønsker å vokse i Norge gjennom oppkjøp. Selskapet vurderer blant annet kjøp av en datasentral og signaliserer at de er åpne for å vurdere sammenslåing med et større norsk eller svensk IT-konsern.

Det finske IT-konsernet Tieto ønsker i løpet av få år å ha omtrent like stor omsetning i Norge, Sverige og Finland. I dag kommer nær 90 prosent av omsetningen i Finland, mens Sverige og Norge står for henholdsvis fem og tre prosent av gruppens omsetning.

Selskapet er organisert med seks ulike divisjoner. De fire største divisjonene fokuserer på ulike bransjer; Bank og Forsikring, Tjenesteytende sektor, Offentlig sektor og Industri. To divisjoner operer på tvers av bransjene; Dataprossessering og nettverkstjenester, samt Programvare-tjenester.

I Norge er Tieto representer med divisjonen for Programvaretjenseter. Selskapet kjøpte AXO Systems AS og GC Computer i 1996 samt Huldt & Lillevik (med Aas Data) i 1997.

Overfor digi.no har selskapets administrerende direktør Jørgen Bojsen tidligere uttalt at Tieto ønsker å gå fra "Fortress Finland" til å se på Norden som hjemmemarked. Veksten i Norge og Sverige skal komme ved oppkjøp.

Så sent som i november ble det klart at den finske systemintegratøren Tieto Group fusjonerer sitt forretningsområde for bank og forsikring med svenske Entra Data, og får 56 prosent eierandel i det nye selskapet. Det nye selskapet vil fremdeles hete Entra Data og være notert på børsen i Stockholm. Selskapet vil ha en årlig omsetning på omtrent 400 millioner finske mark og 700 ansatte fordelt på Finland, Sverige, Danmark og Norge.

De to selskapene forklarer fusjonen med strukturendringer i bank-, finans-, og forsikringsbransjen og behover hos stadig større kunder for å få levert tjenester i større geografiske områder.

I en pressemelding lover man at "så snart det finnes substansiell informasjon kommer den til å formidles til kapitalmarkedene og media".

Entra Data ble høsten/vinteren 1997 forsøkt kjøpt opp av Provida, men Jo Arnstad mente prisen var for stiv, noe han i ettertid har innrømmet at var en feilvurdering.

Til toppen