Enda 2000 mister jobben i HP

Det første HP-ansatte fikk vite etter de gode kvartalstallene, var at enda 2000 skal sparkes.

Det første HP-ansatte fikk vite etter de gode kvartalstallene, var at enda 2000 skal sparkes.

Hewlett-Packard presenterte oppsiktsvekkende gode tall for oktoberkvartalet, og gjorde opp hele regnskapsåret 2002–2003 med et solid overskudd.

    Les også:

Selskapets ansatte i California var minst like opptatt av sysselsettingspolitikken som av regnskapstallene. I oktoberkvartalet ble 2400 av dem sagt opp. Siden HP hyrte ytterligere 4400 i andre land – vesentlig i lavkostland – gikk det samlede tallet på ansatte opp til 141.800.

– Vi må fortsette å kutte i høykostområder, forklarte finansdirektør Bob Wayman.

I inneværende kvartal innebærer dette at 2000 medarbeidere i California skal sies opp, presiserte han.

HP følger et mønster som er typisk for amerikanske høyteknologiselskaper. Bransjeforeningen American Electronics Association offentliggjorde nylig tall som viser en samlet nedbemanning på 750.000 årsverk i 2002. Bedringen i økonomien i 2003 gjenspeiles i at nedbemanningen ventes å bli 239.000 årsverk. Foreningen peker på at USAs eksport har falt med 57 milliarder dollar siden 2000, og setter sin lit til at verdensøkonomien vil snu.

Til toppen