Enda en sårbarhet funnet i Excel

Sikkerhetsselskapet Fortinet har funnet nok en sårbarhet i Excel 2000 og nyere, inkludert versjoner for Mac og i Excel Viewer 2003. Sårbarheten skal derimot ikke finnes i 2007-utgaven.

Sårbarheten kan utnyttes til å kjøre vilkårlig kode på brukerens system. Sårbarheten utløses ved at en spesielt utformet XLS-fil åpnes ved hjelp av Internet Explorer. Sårbarheten skal skyldes manipulering av en spesifikk opcode.

Secunia anser sårbarheten som meget kritisk. Brukere av Excel bør kun åpne XLS-filer man kjenner opphavet til.

    Les også:

Analyseselskapet Gartner meldte i høst av sikkerheten i Excel er så svak at programmet ideelt sett burde forbys.

Til toppen