Enda et navnebytte for (eks-) Bull Norge

Forhandlingene mellom Groupe Bull og det franske konsulentselskapet Steria er sluttført. Integris AS, tidligere kjent som Bull Norge, døpes om til Steria etter nyttår.

Forhandlingene ble innledet i mai, et par uker etter at flere av service- og konsulentbedriftene til Groupe Bull, blant dem den norske, hadde gjort seg stor flid ved å omorganisere seg under et nytt datterselskap, Integris.

Nettstedet til Integris Norge viser en pressemelding datert 17. oktober, der det fortelles at forhandlingene med Steria er sluttført. Etter avtalen som skal gjøres gjeldende fra årsskiftet, overtar Steria hele Integris unntatt avdelingen i Frankrike. Denne fortsetter som selvstendig selskap, med både Bull og Steria som minoritetsaksjonærer.

Etter nyttår blir det enda et navneskifte for tidligere Bull Norge, og enda en gang innebærer ikke navneskiftet annet enn at driften fortsetter som før, forsikrer pressetalsperson Anders Lindgren. Det framtidige Steria Norge fortsetter som distributør for Bulls produkter i Norge.

Avtalen gjør Steria til en europeisk aktør med nærmere 10.000 IT-konsulenter fordelt på elleve land og en årsomsetning på 1,3 milliarder euro, hvorav 65 prosent utenfor Frankrike. Rundt halvparten av konsulentene kommer fra Integris. Overtakelsen kan medføre justeringer i staben, men Norge skal holdes utenfor en eventuell nedbemanning. Bull Norge har tradisjonelt markert seg som kjerringa mot strømmen i forhold til resten av Bull, og holdt utgiftene et hakk under omsetningen.

Til toppen