Enda et skoleeple

Apple Computer vil satse enda sterkere på utdannelsesmarkedet. Stikkordet for satsingen er "public display".

Apple Computer vil satse enda sterkere på utdannelsesmarkedet. Stikkordet for satsingen er "public display".

Ved å bruke en Mac 8600-server og to klienter (en til 8600 og en eMate) demonstrerte Apple tirsdag hvordan informasjon kan hentes ute i felten, for eksempel ute i skogen for å observere fugler, ved å bruke den trådløse eMate. Feltdataene kan deretter sendes som en tekstbasert e-post til serveren, og samtidig vises på en storskjerm i klasse- eller styrerommet.

- Apples såkalte public display-programvare reformaterer den tekstbaserte e-posten til tekst, logoer, grafikk og bilder, sier Kurt Schmucker, avdelingssjef i Apples utviklingsavdeling til InfoWorld. Han sier videre at programvaren er browser-basert og er dermed plattformuavhengig.

Det er svært liten forskjell på det man lager på eMate og det som kommer på storskjermen, noe som gjør denne teknologien svært anvendbar. Problemet med programvaren er at den foreløpig ikke er dynamisk nok. TV eller video er ennå ikke mulig, sier Schmucker.

Til toppen