Endelig bredbånd til alle i stor-Oslo

Det er ikke bare i grisgrendte strøk IT-ministeren gir bredbåndsstøtte.

Endelig bredbånd til alle i stor-Oslo

Det er ikke bare i grisgrendte strøk IT-ministeren gir bredbåndsstøtte.

digi.no laget i januar i fjor en oversikt over Telenors bredbåndsdekning for stor-Oslo. Ifølge informasjonssjef Kjell Sollid i Telenor var det av 61.000 husstander i Bærum, fortsatt 2000 uten bredbåndslinje.

I Asker manglet 850 husstander bredbånd.

Målet var å få en bredbåndsdekning på 99 prosent i Asker og 98 prosent i Bærum i løpet av 2005.

I mars hadde Telenor bare klart å gi ni flere husstander bredbånd i Asker, og tolv flere husstander bredbånd i Bærum.

Dermed gjenstår det fortsatt mange tusen husstander i Norges mest folketette steder som ennå ikke har bredbånd.

Nå lover Fornyingsdepartementet i en pressemelding bredbånd til alle i Akershus og Vestfold

Fornyingsminister Heidi Grande Røys bevilger 23 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Akershus og Vestfold.

- Å gi alle et bredbåndstilbud er nøkkelen til et samfunn hvor all kan delta. Nå gir vi Akershus og Vestfold nødvendig støtte for å sikre at innbyggerne får tilgang til bredbånd, sier Grande Røys.

Mer enn 5500 hustander i Akershus og Vestfold som i dag må klare seg med trege forbindelser til Internett, skal nå få bredbånd. Regjeringen har som mål at hele landet skal ha et bredbåndstilbud. Gjennom Høykom-tildelingen får Akershus fylke 11 millioner kroner, og Vestfold fylke får cirka 11, 5 millioner kroner i støtte.

- Manglende tilgang til bredbånd er ikke bare en distriktspolitisk utfordring. Gamle telefonlinjer uten internettkapasitet kan finnes i alle fylker. Å bygge ut bredbånd er en omfattende og tung investering, og derfor lager vi spleiselag mellom staten, det enkelte fylket og bredbåndsselskapene, sier statsråden.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har siden 2006 delt ut 700 millioner i støtte til bredbåndsutbygging. Dekningsgraden på landsbasis er nå 99, 8 prosent.

Til toppen