Endelig en Unix på VMS-nivå

Med oppgraderingen av Digital Unix til det som nå heter Tru64 Unix versjon 5.0, tilbyr Compaq en Unix med klynge- og andre egenskaper tilsvarende det Digitals proprietære operativsystem VMS har tilbudt i en årrekke.

Med oppgraderingen av Digital Unix til det som nå heter Tru64 Unix versjon 5.0, tilbyr Compaq en Unix med klynge- og andre egenskaper tilsvarende det Digitals proprietære operativsystem VMS har tilbudt i en årrekke.

Tru64 5.0 er den første store oppgraderingen av Digitals 64 biters Unix siden 1995, og erstatter versjon 4.0f. Samtidig med oppgraderingen av operativsystemet, oppgraderes også klyngesystemet TruCluster til versjon 5.0.

Tru64 5.0 er et system beregnet på Compaqs 64 biters Alpha-prosessor. Compaq kunngjorde samtidig at selskapet vil ta del i Monterey-prosjektet sammen med IBM, SCO og Sequent. Dette prosjektet tar sikte på å lage en felles Unix for Intels 64 biters prosessorprosjekt Merced, en brikke som ventes en gang neste år. I dag støtter Compaq SCO UnixWare og Linux på Intel-baserte maskiner - i tillegg til Windows NT. Linux har også en lang og ærerik historie på Alpha-maskiner.

Compaqs argumenter for ikke bare å opprettholde, men også å utvikle Tru64 Unix er nært knyttet til satsingen på Alpha-prosessoren. Selskapet mener at kombinasjonen tilbyr uovertruffen ytelse og skalerbarhet.

- Et 64 biters operativsystem gir langt større muligheter enn et 32 biters system, mener produktansvarlig Jan Egil Braaten i Compaq Norge, som har arbeidet med Alpha og Digital Unix de siste ti årene. - Et godt eksempel er søkestedet AltaVista som kjøres på 28 Alpha-tjenere under Tru64. I februar ble det registrert i gjennomsnitt 44 millioner søk per døgn, alle med responstider under ett sekund.

Braaten mener norske Internett-tilbydere kunne gitt kundene sine en langt bedre tjeneste dersom de hadde gjort som MindSpring og Amazon.com og investert i moderne 64 biters teknologi.

- Andre gode egenskaper er stabilitet og allmenn høy kvalitet, sier Braaten. - I vurderingene foretatt av DH Brown har Tru64 vært nummer én eller nummer to hvert år siden 1995. I 1998 var Tru64 4.0e marginalt bak IBMs AIX 4.3. Begge lå tett opp til grensen mellom "good" og "very good". DH Brown har sett på Tru64 5.0 og rapporterer at denne utgaven er den første Unix de har vurdert til "very good".

Braaten innrømmer at dette er et uoffisielt resultat. DH Browns offisielle vurdering kommer i juli.

De viktigste nyhetene i Tru64 5.0 er knyttet til enklere administrasjon, bedre og enklere kontroll over ressursene, og egenskaper som sikrer bedre oppetid og tilgjengelighet. En del av disse nyhetene er ikke helt klare, og ventes først til sommeren. Et eksempel er overvåkning av TruUnix - og alle andre ressurser i nettverket - gjennom det web-baserte grensesnittet til Compaq Insight Manager. Systemet kan ellers administreres gjennom CDE (Common Desktop Environment) eller gjennom det Java-baserte SysMan.

Tru64 5.0 tilbyr blant annet "dynamic tuning" av sentrale parametre. I dette ligger to egenskaper. For det første foreslår systemet selv verdier ut fra applikasjon og maskinvare. For det andre kan systemet innrettes på de nye verdiene uten å måtte tas ned og startes opp igjen. Hvis man er usikker på om verdiene er de rette, kan man sågar simulere systemets oppførsel med de foreslåtte verdiene.

Tuningen gjøres enklere ved at alle logger er samlet på ett sted i et sentralisert system for begivenhetsstyring ("event manager").

Systempartisjoneringen fra versjon 4.0f er videreført i versjon 5.0. Det betyr at en maskin kan deles i logisk atskilte områder med hvert sitt operativsystem og applikasjoner. Hensikten er blant annet å la gamle applikasjoner kjøre uhindret mens man tester nye.

En egenskap som er spesielt forbedret fra versjon 4.0f er døpt "alternate pathing". Det går ut på at trafikk kan rutes utenom kontrollere som ikke fungerer. Det kan også settes opp alternative ruter til systemdisken, slik at tjeneren kan kjøres i gang selv om standardkontrolleren er ute av drift.

En annen nyhet er en ordning der atskilte tjenere kan aksesserer identiske men fysisk atskilte disker. Lagringsenhetene speiles kontinuerlig over en fiberoptisk forbindelse på opptil 10 km.

- Det er lagt stor vekt på å gjøre Tru64 Unix NT-vennlig, sier Braaten. - Vi tenker oss at kunder vil velge Tru64 for bedre stabilitet og ytelse, mens de samtidig vil beholde verktøy de kjenner fra NT. Det innebærer blant annet at alle brukerkonti under både Unix og NT kan administreres fra ett verktøy, og at dette verktøyet kan kjøres valgfritt under Unix eller NT. Dette gjelder også styring av passord. Integrasjonen vil utvides med Windows 2000, der vi blant annet arbeider med å ruke ActiveDirectory mot Unix.

Braaten mener Compaqs Unix vil være alene om å ha støtte til Windows 2000. Integrasjonen med Microsoft er forøvrig en av de få egenskapene han nevner for Tru64 Unix som det gamle proprietære VMS ikke har hatt for lengst.

Når det gjelder oppgraderingen av TruCluster, er budskapet helt klart. Dette er klyngesystemet som endelig gir Unix en klyngeordning på høyde med det VMS har tilbudt i en årrekke. Det viktigste er at Alpha-klynger under TruCluster 5.0 har absolutt alt felles. Maskinene i klyngen administreres som ett system, og applikasjoner kan settes til å kjøre samtidig på alle. Følgen er at det ikke koster mer å administrere klyngen om du øker tallet på maskiner fra to til åtte. Du får også den egenskapen at den praktiske ytelsen øker lineært med tallet på maskiner. Består klyngen av to maskiner, sikrer du ikke bare oppetid ("failover"). Du utnytter også fullt ut prosessorkraften på begge maskiner, selvfølgelig så lenge begge er i full drift.

Til toppen