Endelig godt nytt for Ericsson

Ericsson og Qualcomms avtale er godt nytt for både mobilbransjen og selskapenes aksjonærer. Patentstriden er over og nå kan de to selskapene konsentrere seg om det de kan aller best; lage nye mobilnett og mobiltelefoner tilpasset neste generasjon mobiltelefoni.

Ericsson og Qualcomms avtale er godt nytt for både mobilbransjen og selskapenes aksjonærer. Patentstriden er over og nå kan de to selskapene konsentrere seg om det de kan aller best; lage nye mobilnett og mobiltelefoner tilpasset neste generasjon mobiltelefoni.

Da avtalen mellom de to selskapene ble offentliggjort torsdag var det klart at begge selskapene ville tjene på dette. Qualcomm fikk solgt sin infrastrukturvirksomhet for CDMA-baserte mobilnett, som selskapet faktisk taper penger på. Ericsson kjøper denne virksomheten, men får med dette oppkjøpet ryddet unna patentstriden mellom de to selskapene og får et mye bedre fotfeste i det amerikanske mobilmarkedet. For dette er snakk om mye mer enn de to selskapenes advokatregninger.

Flere medier har karakterisert avtalen mellom de to selskapene som historisk. Begge selskapene har hver på sin side utviklet deler av CDMA-teknologien, noe som har ført til at de to selskapenes systemer ikke ble kompatible. Dette førte med seg en strid som både ble ført mellom selskapenes advokater og i media om hvilket system som skulle utpekes som det første globale. den første rettsaken var berammet til en Texas-rett i juni. Nå avblåses alle søksmål.

- Det største hinderet for å skape et globalt nett for mobiltelefoni er fjernet, sa toppsjefen i Ericsson, Sven-Christer Nilsson på Ericsson og Qualcomms felles pressekonferanse i New York torsdag.

Ingen har ønsket å si hva Ericsson betaler for Qualcomms mobilnett virksomhet, men summen er ikke ubetydelig. Analytikere mener den ligger rundt 1 milliard dollar. Nilsson la på pressekonferansen vekst på at Ericsson nå også kjøper seg ny kompetanse på CDMA-området. Men viktigst er det at Ericsson får anledning til å selge CDMA-baserte mobiltelefoner i USA - ifølge Nilsson allerede fra neste år - noe selskapet ikke tidligere har kunnet gjøre. Blant annet dette har ført til at selskapet har mistet markedsandeler i landet.

Enigheten betyr at Ericsson nå kan konsentrere seg om å levere infrastruktur og mobiltelefoner til de nye mobilnettene som vil få en svært rask utbyggingstakst i verden, også som en følge av at mobile nett og fast-nett blir mer og mer en tjeneste. Finland har som første land i verden allerede delt ut fire nasjonale lisenser for de nye mobilnettene.

Avtalen betyr også at det er Qualcomm som har gitt mest, siden selskapet ikke lenger setter alt inn på sin cdma2000-løsning som selskapet mente var den beste løsningen for de nye mobilnettene. Selskapet logger seg helt av utvikling og salg av mobil infrastruktur etter salget av denne delen av virksomheten til Ericsson.

I løpet av fem års tid venter flere av de største mobilselskapene at verdens mobiltelefonbrukere skal ha passert 1 milliard. Ericsson regner med å ta 40 prosent av markedet for mobil infrastruktur for de nye mobilnettene i løpet av få år. Anslagene er at 15 til 20 % av verdens mobilbrukere i 2005 bruner CDMA-baserte mobilnett.

Også aksjeeierne kan glede seg over avtalen. Ericsson steg 7,1 prosent i Stockholm torsdag, mens Qualcomm steg 8,3 prosent i New York.

Til toppen