Endelig ja til europeisk GPS

Det endelige godkjenningen er nå på plass for at Europa skal bygge sitt eget og mer presise satellitt-baserte posisjoneringssystem.

Dagens GPS eies av det amerikanske forsvaret og europeiske land er redd for at systemets sårbarhet og politisk kontroll.

EU har nå sagt endelig ja til å bidra med 1,1 milliarder euro. Resten - 2,2 milliarder euro, skal finansieres privat. Dermed ligger det an til et prispåslag på utstyr som bruker det kommende "Galileo"-systemet. Slik er det ikke med GPS.

Det er Frankrike med deres sterke satsning på satellitt-industri som ser ut til få hovedkontrakten. Det er to franske grupperinger som kjemper om kontrakten.

Til toppen