JUSS OG SAMFUNN

Endelig kan skolene kopiere digitalt

Mot en «rimelig» godtgjørelse fra KS.

3. apr. 2009 - 10:32

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kopinor har utvidet kopieringsavtalen for kommunene til også å gjelde for digital kopiering.

Det innebærer at også lærerne kan kopiere digitalt og skoler kan kopiere opphavsrettslig beskyttet stoff fra nettet til læringsplattformer og intranett.

digi.no skrev før jul om hvordan Kopinor-sjef Yngve Slettholm har jobbet for å få slutt på gratis bruk av digitalt materiale ved høyere utdanning.

Slettholm mener at bruken av digitalt materiale uten lisens ved universiteter og høgskoler er en institusjonell utnyttelse av et system uten regler. Bruken av digitalt materiale i undervisning er i prinsippet ikke annerledes enn bruk av papirkopiering.

Åndsverkloven gjelder også for digitalt publisert materiale.

Den utvidete Kopinoravtalen sikrer at forfattere, journalister, illustratører og komponister får en rimelig godtgjørelse for gjenbruk av verkene de har skapt.

Hva den «rimelige» godtgjørelsen faktisk går ut på er ukjent.

Den nye avtalen innebærer at lærere, andre ansatte og elever kan:

  • Lagre digitalt materiale, for eksempel hentet fra Internett.
  • Skanne inn trykt materiale.
  • Fremføre innhold på elektronisk tavle, vise på skjerm og lerret.
  • Bruke digitalt materiale i skolens nettverk, læringsplattform og i e-post.
  • Skrive ut til papir av digitale eksemplar.

Avtalen gjelder både norsk og utenlandsk materiale og gir rett til kopiering av de samme stofftypene (tekst, illustrasjoner og noter) som omfattes av kopieringsavtalen for øvrig. Som tidligere åpner avtalen ikke for kopiering av lyd og levende bilder eller datamaskinprogram.

Kopinor har 23 norske opphavsmanns- og utgiverorganisasjoner som medlemmer. Organisasjonen er godkjent av Kulturdepartementet og har siden 1980 inngått kopieringsavtaler med nær sagt alle typer private og offentlige virksomheter.

Kopinor delte i fjor 151 millioner kroner til norske opphavsmenn og utgivere. Utdanningssektoren er Kopinors største marked og sto i fjor for over tre fjerdedeler av Kopinors inntekter. Kommunene betaler inn et fast beløp til Kopinor per hode i skolen.

I dag gir åndsverkloven opphavspersonen eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk. Dagens kopiering hjemles av en rammeavtale mellom Kopinor og universitetene. Problemet har vært at kopieringsavtalen bare har vært gjeldende for analog publisering.

Retten til digital kopiering får konsekvenser for forståelsen av særlig følgende bestemmelser i gjeldende avtale:

§ 2 andre ledd jf § 5 tredje ledd.

Bestemmelsen om at det bare kan kopieres til papir, lysark og lysbilder samt for bruk med videoprojektor, kan sees bort fra.

Alle former for eksemplarfremstilling som Kopinor kan samtykke til, herunder elektronisk lagring av kopier av digitalt materiale (f.eks. hentet fra Internett), digitalisering av analogt materiale og senere elektronisk lagring av disse og utskrift til papir av digitale eksemplar, omfattes.

Unntak for dagspresse: Kopinor kan bare samtykke til digital kopiering av dagspresse i undervisningsvirksomhet, ikke i kommunal/fylkeskommunal administrasjon og drift. Utskrift og eksemplarfremstilling for bruk med videoprojektor er i alle tilfeller tillatt.

Som tidligere omfatter avtalen ikke kopiering av lyd og levende bilde (film, musikk o.l.) eller kopiering av datamaskinprogram i maskinlesbar form, dataspill o.l.

§ 7.:

Det er fortsatt et vilkår at kopiering ikke skal skje som erstatning for bruk av forlagsprodukter o.l. Det forutsettes dessuten at brukeren forholder seg til avtalte lisensvilkår ved anskaffelse av digitale produkter.

§ 8:

Fremstilling av digitale kopier kan bare skje til intern bruk hos lisenstaker samt til bruk i undervisning, herunder

fremføring på elektronisk tavle, projisering på skjerm/lerret o.l.

tilgjengeliggjøring i virksomhetens/skolens interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, e-post til ansatte, intranett, arkiv mm.)

§ 9:

Det presiseres at digitale kopier ikke kan gjøres tilgjengelig på åpne internettsider, da slik publisering anses å ha et forlagsmessig preg. Dette gjelder også dersom nettsiden drives som ledd i lisenstakers virksomhet.

§ 11:

Begrensningene om gjenbruk av kopier kommer ikke til anvendelse for digitale kopier.

Øvrige bestemmelser i gjeldende avtale, herunder omfangsbegrensningene i kap. 7, gjelder for digital kopiering så langt de passer.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.