Endelig kommer BankID for alvor

Etter veldig mange år med løfter, ser nå BankID ut til å skyte fart.

Endelig kommer BankID for alvor

Etter veldig mange år med løfter, ser nå BankID ut til å skyte fart.

BankID er et fullgodt alternativ til vanlig fysisk signatur, og vil være grunnlaget for mange nye bank- og betalingstjenester i fremtiden. Den elektroniske legitimasjonen brukes i andre private og offentlige tjenester på Internett - både for identifisering og signering. I dag finnes det 260 brukersteder for BankID, der brukerne kan bevise sin identitet for eksempel ved handel, bruk av offentlige tjenester eller inngåelse av avtaler på Internett. BankID er også tatt i bruk som elektronisk signatur i forbindelse med tinglysing.

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder internettbruk og adopsjon av teknologi.

I dag melder Nordens største bank Nordea at de vil tilby BankID til alle nye nettbankkunder, og oppgraderer om kort tid alle eksisterende norske nettbankkunder til BankID. BankID styrker dermed sin posisjon som den mest utbredte og brukte elektroniske legitimasjonen.

– Vi er glade for å tilby BankID til 300.000 nye Nettbankkunder. I tillegg til å bruke BankID til innlogging i vår egen nettbank, kan kundene våre nå også bruke BankID på mange andre brukersteder, sier Rune Sjøhelle, assisterende informasjonssjef i Nordea.

760.000 personer har til nå tatt i bruk BankID, og i gjennomsnitt bruker de BankID 250.000 ganger på hverdager. Nå venter næringen at bruken vil øke betraktelig.

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder internettbruk og adopsjon av teknologi, og med BankID forenkler en samlet norsk banknæring den digitale hverdagen for nettbankbrukerne i Norge.

– Vi er glade for å tilby BankID til 300.000 nye Nettbankkunder. I tillegg til å bruke BankID til innlogging i vår egen Nettbank, kan kundene våre nå også bruke BankID på mange andre brukersteder, sier Rune Sjøhelle, assisterende informasjonssjef i Nordea.

Når de største bankene nå tar i bruk BankID betyr det at ytterligere en million nettbankbrukere vil få erfaring med å bruke elektronisk legitimasjon.

- Dette er stort i nasjonal og internasjonal sammenheng. Og nettopp derfor blir norske BankID ofte referert til i internasjonal sammenheng, sier Grete Sørensen koordinator BankID Samarbeidet.

Hun mener banknæringen i Norge har en helt unik historie når det gjelder å samarbeide om moderne felles infrastruktur for betalingstjenester. Bankene har lagt ned store ressurser for å utvikle en brukervennlig elektronisk ID og signatur som er enkel i bruk, og som samtidig ivaretar sikkerhetsaspektet.

Per dags dato er det registrert 260 BankID-brukersteder, både kommuner, offentlige instanser og private nettbutikker, og stadig flere blir lansert.

Til toppen