Endelig litt intelligens til kommunenorge

I samarbeid med CSN skal IBM tilby Webintelligence fra Business Objects til kommunenorge, slik at ansatte får raskere og mer effektive rapporter fra datavarehuset.

I samarbeid med CSN skal IBM tilby Webintelligence fra Business Objects til kommunenorge, slik at ansatte får raskere og mer effektive rapporter fra datavarehuset.

Component Software Nordic og IBM inngikk i fjor høst en strategisk avtale om samarbeid innen en bred definisjon av "e-forretninger" som også omfatter forretningsintelligens i offentlig og privat sektor. Kommunenorges nye datavarehus med intelligent rapportering er et utslag av denne avtalen.

Webintelligence er et webbasert og objektorientert verktøy for å hente informasjon fra datavarehus. Det erstatter et tegnbasert verktøy som IBM overtok samtidig med oppkjøpet av Norsk Informasjonsteknologi (NIT) midt på 1990-tallet, kalt NIT Rapport.

Kritikken mot NIT Rapport er typisk: Det er utmerket men tungt å bruke. Webintelligence betyr pek og klikk.

Datavarehuset etableres for 250 kommuner, 14 fylkeskommuner og opptil 90 sykehus. All rapportering skal foregå over web. Nå kjøres pilotprosjekter i Hole kommune på Ringerike, i Trondheim og i Akershus fylkeskommune. Hele systemet skal være tilgjengelig for kommunenorge ved årsskiftet. I første omgang skal Webintelligence brukes innen lønn og personal. IBM og CSN lover langt bedre strukturering og historisering av data enn tilfellet er i dag.

Les mer om datavarehus:


Sovende data kan lamme et datavarehus
Setter ut alt annet for å fokusere på datavarehuset
Dekningsbidrag på 25% etter å ha tatt i bruk datavarehusløsning
UnIT starter datavarehushotell
Datavarehuspris til Oslo Børs
Kommersiell tjenesteapplikasjon ferdig på tre måneder
La kunden stå i sentrum for dataarkitekturen
"Datavarehusets far" har noe å si til norske ledere

Til toppen