Endelig løfter IT-lønningene seg

Etter mange smale år løfter lønningene seg nå i IT-bransjen, men det er store forskjeller mellom selskapene.

Etter mange smale år løfter lønningene seg nå i IT-bransjen, men det er store forskjeller mellom selskapene.

Finansavisen har sjekket personalkostnadene i de store IT-bedriftene, som i hovedtrekk vil sette opp lønningene framover. Men det er store variasjoner i personalkostnader.

Nå må bedrifter skjerpe seg for å beholde godt kvalifiserte medarbeidere.

- IT-ansatte har fått mye juling de senere år med stadige trusler om nedbemanninger og organisasjonsendringer, sier administerende direktør Haakon Gellein i rekrutteringsselskapet Elan IT til digi.no.

En undersøkelse ElanIT har gjort, viser en rekke tegn på at trenden har snudd. Rekrutteringsselskaper har lenge rapportert vekst, og flere av dem ansetter nå nye medarbeidere for å ta seg av en antatt økt forespørselsmengde.

Ementor som hadde en turnover i staben i fjor på 18,7 prosent, der 400 forsvant, satte i snitt opp lønningene med 7,7 prosent i år. Personalkostnadene i snitt hos Ementor i fjor var 631.700 kroner.

Ifølge Finansavisen legger WM-Data opp til lave tillegg i lønnen. Selskapet har etablert et eget teknologisenter i Latvia, der halvparten av alle konsulenter skal rekrutteres i framtiden. Accenture er på topp. Ifølge 2003-tallene hadde Accenture gjennomsnittelige personalkostnader på 715.700 kroner.

Personal-kostanden er ikke det samme som lønn - tallet som inkluderer hva arbeidsgiver betaler til pensjonsfond, arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter som kostnader til opplæring og sikkerhet.

Hver EDB-ansatt kostet 688.000 kroner i fjor. Til sammenligning kostet ansatte i snitt hos TietoEnator 525.400 som er 24 prosent mindre.

ErgoGroup har personalkostnader som er 20 prosent lavere enn EDB og 12 prosent lavere enn Ementor Norge. Software Innovation har kuttet lønnskostnader med opptil 10 prosent og hadde i fjor en snittkostnad på 520.800. Dårligst ut kommer WM Data Norge med personalkostnader på 500.000 kroner per ansatt.

- Stolleken er i gang i IT-bransjen. Det er nå på høy tid at bedriftene blåser støvet av karriereplaner og kompetansehevingsprogrammer for sine ansatte, sier Gellein.

Han mener utfordringene for en rekke selskaper nå er at de har fjernet for mange hoder. Nå må det fylles på med nye, enten innleide eller fast ansatte. Dette får igjen konsekvenser for andre selskaper som mister medarbeidere – som må erstattes.

- Fjerde kvartal i fjor og begynnelsen av første kvartal i år bekreftet tendensen og behovet for spesielt utviklere. Denne gruppen har vært mindre etterspurt de siste årene, fordi dette er arbeid som kan vente. I løpet av dette året vil mange av disse starte å arbeide med det de har spesialisert seg til, spår Haakon Gellein.

IDC anslår rundt 10 prosent årlig vekst innenfor outsourcing fram til 2007. Nearshoring med tjenesteutsetting til naboland som Baltikum og Øst-Eruopa eller til fjerne lavkostland tar stadig mer av lønnskostnadene hos de store IT-selskapene.

Til toppen